Сподели

Не си въобразявате. Светът притихва, когато вали сняг. Макар и понякога да причинява голям стрес, дебелата снежна покривка, която покрива улици, пътеки и покриви също може да действа и успокояващо, нали? Помислете за това – когато вали сняг, светът наистина става по-тих.

Дали защото хората не смеят да излязат навън? Това може да е част от обяснението. Но всъщност има чисто научно обяснение за това.

„Снегът е доста добър звукопоглъщател“, казва Дейвид Херин, доцент в Инженерния колеж на Обединеното кралство, който изучава акустика.

Херин казва, че снегът поглъща звука до голяма степен, както правят много комерсиални звукоизолиращи материали, като влакна и пяна, използвани в автомобили, ОВК системи и други.

Звукопоглъщането се измерва по скала между 0 и 1.

„В звуковия диапазон няколко инча сняг е приблизително около 0,6 или 60 процента поглъщане средно“, казва Херин. „Снегът е порьозен, в известен смисъл като търговска звукопоглъщаща пяна.“, тоест има известно разстояние между отделните снежинки, което подпомага процеса.

Дори по време на снеговалеж, когато снежинките падат, те почти не издават звук, особено в сравнение с валежите. Това е така, защото снежинките не са много плътни и са склонни да се носят, а не да падат.

„Капките дъжд, от друга страна, падат с по-висока скорост и се удрят в настилката. Чува се шум от удар“, каза Херин. „При сняг силата на удара е много по-малка отчасти поради намалената скорост.“

Разбира се, зимна буря с вятър и киша може да накара мнозина да забравят спокойствието, иначе причинено от снега.

Коментари