Светът може да загуби половината от най-добрите си земи за отглеждане на кафе при умерен сценарий за изменение на климата. В Бразилия, която в момента е най-големият производител на кафе в света, най-подходящата земя за отглеждане на кафе ще намалее със 79%.

Това е един от основните изводи от ново проучване на учени от Швейцария, които оценяват потенциалното въздействие на изменението на климата върху кафето, кашуто и авокадото. И трите култури са важни за световната търговия и се произвеждат предимно от дребни земеделски производители в тропиците, според „Сайънс Алерт“.

Кафето е далеч най-важното с очаквани приходи от 460 млрд. щатски долара през 2022 г., докато цифрите за авокадото и кашуто са съответно 13 млрд. и 6 млрд. долара. Докато кафето служи главно като стимулираща напитка, авокадото и кашуто са широко разпространени хранителни култури, богати на мононенаситени растителни масла и други полезни хранителни вещества.

Основното изводимо послание от новото проучване е, че прогнозираните климатични промени вероятно ще доведат до значително намаляване на количеството земя, подходяща за отглеждане на тези култури в някои от основните региони, където те се отглеждат в момента. Това може да се отрази както на производителите, така и на потребителите по целия свят.

Досега повечето изследвания на бъдещите въздействия на климатичните промени върху хранителните продукти са съсредоточени върху основните основни култури като пшеница, царевица, картофи и маслодайни култури, които се отглеждат в регионите с умерен климат. Това отразява тенденцията на учените, занимаващи се с въпросите на климата, да се съсредоточават върху потенциално тежките въздействия на изменението на климата върху екосистемите в умерените ширини, особено поради променените температурни и валежни модели. За разлика от тях, по-малко се работи върху тропическите екосистеми, които представляват около 40% от световната суша и в които живеят повече от 3 милиарда души, като се очаква до 2050 г. те да се увеличат с още 1 милиард. Тропиците също така поддържат огромни резервоари на биоразнообразие, както и райони за отглеждане на много важни култури, които осигуряват доходи и храна за огромното население. Новото изследване потвърждава и значително разширява резултатите от сравнително малкия брой съществуващи изследвания на културите кафе, кашу и авокадо.

Важно нововъведение в проучването е изследването на параметрите на земята и почвата в допълнение към чисто климатичните фактори, като например температурата и моделите на валежите. Това позволява да се предоставят по-различна представа за бъдещите въздействия, които биха могли значително да променят пригодността на някои тропически региони за отглеждане на определени култури поради промени във фактори като рН или текстура на почвата.

Новото проучване допълва други неотдавнашни изследвания на маслодайната палма. Макар и спорна и често свързвана с обезлесяването, маслената палма все още е една от най-важните тропически култури по отношение на храненето на хората, като помага за изхранването на повече от 3 милиарда души. Суровото заключение е, че смъртността на дърветата вероятно ще се увеличи значително след 2050 г., което може да доведе до унищожаване на голяма част от културата в Северна и Южна Америка. Освен това се предвижда драстично увеличаване на честотата на основното заболяване от стъблено гниене в Югоизточна Азия.

В своята съвкупност тези проучвания започват да разкриват изненадващия обхват и сложност на въздействието на изменението на климата и свързаните с него фактори върху някои от най-отглежданите култури в тропиците. Важно е да се отбележи, че въздействията няма да бъдат разпределени равномерно, а някои региони дори могат да извлекат ползи от изменението на климата. Така например части от Китай, Аржентина и САЩ вероятно ще станат по-подходящи за отглеждане на кафе, докато в Бразилия и Колумбия земите ще станат по-малко подходящи.

Ето защо ще бъде необходима адаптация към продължаващите промени в тропиците, например чрез преместване на отглеждането на определени култури в други региони, където климатичните въздействия ще бъдат по-благоприятни. Въпреки това изглежда вероятно, че независимо от приетите мерки за смекчаване на последиците, много тропически култури ще станат по-редки и следователно по-скъпи в бъдеще.

Що се отнася до кафето, то може дори да се превърне от евтина ежедневна напитка в ценно удоволствие, което се опитва само по специални поводи, подобно на хубавото вино.