Funny Boy

Независимо дали сме на изпит, или се опитваме да изберем идеалния кандидат за работа, ние често взимаме решения на базата на интуицията си. Трябва ли да поставяме под въпрос това така наречено „шесто чувство” или трябва да му се доверим?

Случаят, в който отговорите мигновено се появяват в съзнанието ни, носителят на Нобелова награда и поведенчески икономист Даниел Канеман нарича „Система 1“ или бързо мислене. „Система 2“  според него е по-бавното мислене, където възможностите активно се обмислят, преди да се стигне до някакво заключение.

Интуицията има лошата репутация на нещо, което не е обосновано с доказателства. Ще ни даде ли внимателният анализ на всички варианти правилния отговор? Не е задължително. Интуицията не винаги е толкова случайна, колкото изглежда. Тя се основава на бързата оценка на ситуацията. Може би не винаги го осъзнаваме, но мозъкът непрекъснато сравнява настоящата ситуация със спомени от предишни ситуации. Така че, когато мислим, че едно решение е взето на база вътрешно усещане, то всъщност може да се основава на дългогодишен опит.

Проблемът с бързото мислене е, че то може да зависи от моментното състояние на човека и това да доведе до грешен договор. Хората имат склонност към оптимизъм; предпочитат прости решения; забелязват и помнят информация, която потвърждава това, което вече мислят. Затова е по-лесно да се направи заключение на база вече приетата информация.

Вземете например интервютата за работа. Въпреки че повечето компании все още разчитат на тях, има достатъчно доказателства, че стандартните интервюта не са добър начин за избор на най-добрия кандидат. Тук личните пристрастия на хората, които избират даден кандидат, играят важна роля и заради това често човекът, който бива избран, не винаги е най-подходящият за дадена позиция. Въпреки този недостатък, в повечето случаи бързото мислене е логично и ни служи добре.

Някои хора са по-добри във взимането на интуитивни решения от други. Проблемът е, че хората не могат да преценят това сами за себе си.

Така че, когато вашата интуиция ви изпраща в дадена посока, си струва да се позамислите малко. Може ли нещо да ви заблуди? Имате ли наистина опит в тази област? Бързате ли с решение само за да приключите с нещо? Бихте ли могли да изчакате, за да видите какво ще стане след това?

Понякога изглежда, че наистина можем да се доверим на предчувствието си, когато става въпрос за взимане на решения, но е важно в подобна ситуация да сме наистина уверени в решението си.