Днес отбелязваме Световния ден на водата, който тази година съвпада с 20-ата годишнина от създаването на дирекциите за басейново управление на водите в България. Празникът ще премине под мотото „Подземни води – да направим невидимото видимо“.

Четирите басейнови дирекции на територията на страната провеждат информационна кампания за опазването на подземните води. Тя е съвместно с Изпълнителната агенция по околната среда и водите и регионалните инспекции по околната среда и водите. С кампанията се поставя началото на отбелязването на 20 години от създаването на дирекциите, което ще продължи през цялата 2022 г. с поредица от събития, посветени на юбилея.

Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще се присъедини за честването към екипа на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен. Той ще открие екологична дискусия в Белене на 22 март, от 15:30 часа, в дирекцията на Природен парк „Персина“.

Заместник-министърът на околната среда и водите Мария Ачкова ще бъде гост на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград. Тържественото честване ще се проведе в зала “22 септември” в сградата на Община Благоевград, на 22 март, от 11:00 часа.

Световният ден на водата ежегодно се отбелязва от ООН от 1993 г. насам

Фокусът е върху значението на сладководните води. Инициативата се координира от механизма на ООН за достъп до вода и насочва вниманието към 2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Фокусът е поставен върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Темата за 2022 г. поставя акцент върху стойността на подземните води и какво означават те за хората. Почти цялата сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите. На много места човешката дейност прекомерно използва и замърсява подземните води. На други места просто не знаем колко вода има под земята.

Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света това може да е единствената вода, която хората имат. Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води е от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата.