Националната федерация “Култура“ към КТ „Подкрепа“ призовават всички специалисти от музеите и галериите в България към ефективни протестни действия на 22 февруари /вторник/ 2022 година заради обидните, унизителни и необмислени параметри на средствата, предвидени за развитие на нашите институти в подготвяния Закон за държавния бюджет за 2022 г. Това заявяват от Националната федерация “Култура“ към КТ „Подкрепа“.

„На 22 февруари 2022 г. призоваваме всички музеи и галерии в страната да бъдат затворени за посетители“, призовават от синдиката.

По думите им тези действия се налагат заради някои необмислени изказвания на отговорни фактори по време на обсъжданията на проекта за бюджет в тяхната област.

От синдиката питат биха ли им предложили практически модел за оцеляване на музеите, галериите и библиотеките, при положение, че увеличението в бюджета за тяхното развитие би било съответно 5% и 9.2%?

Смятат ли, че тези пари ще им стигнат дори само да „бършат прах“ на работните си места, каквато е очевидно представата на министър Асен Василев за основните занимания на специалистите от тяхната гилдия?

„Това ли означава „непримиримост с бедността“ по модела на споменатия министър и как с подобни „далновидни“ решения ще съумеем наистина да се разделим с бедността /и в културата/ завинаги? Ако е така, предлагаме той още веднъж да огледа числата за нашата сфера в проекта за бюджет, при чието обсъждане, впрочем, най-справедлив и предвидлив се оказа председателят на комисията по бюджет и финанси Любомир Каримански, чието мнение, обаче, просто не беше чуто.

В самия край на обсъжданията на бюджета в Комисията по бюджет и финанси беше предложено и прието да бъдат добавени 12 милиона лева за подкрепа на държавните културни институти – музеите, галериите, въз основа на проекти, одобрени по ред и условия от министъра на културата. Тези пари само за проекти за музеите и галериите ли ще бъдат използвани или ще бъдат дадени „по принцип“ на Министерството на културата? И ако е второто, как /и за какво/ това министерство би ги използвало?

/За справка: От отпуснатите 8 млн. лева на Министерството на културата за проекти през 2021 г., в Републиканския бюджет са върнати, неусвоени, 3 млн. лева./

Тези прословути 12 милиона лева към Националния план за възстановяване и устойчивост за култура ли ще бъдат /евентуално/ прибавени или ще бъдат отделно от него?

Ако тези 12 милиона биха били прибавени отделно от споменатия по-горе план, откога ще можем да кандидатстваме с проекти за тях, питат от синдиката.

Одобрявате ли изразеното от председателя на Комисията по културата и медиите Тошко Йорданов намерение съвсем скоро да бъдат предприети мерки за редуциране на „толкова много музеи“ у нас, за да не се „натоварва държавата“? Ако отговорът е не – не трябва ли да бъдат предприети съвсем скоро мерки за „редуциране“ на подобни „реформаторски“ изказвания? Ако ли пък отговорът е да – кога и как бихте предложили да започне „разтоварването“ на държавата от музеи? Ние предлагаме това да започне от напълно подходяща за случая дата – 3 март, националния празник на България. Така със сигурност ще започнем и по-бързо да догонваме „процъфтяващите“ музеи по света, за които ни напомни Йорданов.

От синдиката изразяват надежда, че след второто четене на проекто-бюджета в Народното събрание няма да имат причини да подновят протестните си действия.