птица, полет

Ранното настъпване на пролетта оказва влияние на птиците и други животни. Американски биолози са представили данни от съответни проучвания в Scientific reports.

Според тях, в районите, намиращи се извън Полярния кръг, са регистрирани най-силните промени от сезонното затопляне. Анализирани са данни от наблюдения през последните 86 години.

Оказало се, че исландските пясъчници (Calidris canutus) са едни от първите, засегнати от изменението на климата. Те остават с малки човки поради ранната пролет. В резултат на това не могат да се сдобиват с храна самостоятелно. Този вид е застрашен от изчезване.

Общите синигери се срещат с подобни проблеми. Поради изменението на климата, тяхното потомство започва да се появява няколко дни по-рано от преди. В резултат на това синигерите все още се адаптират към променените условия.

Според учените, други видове животни – примати и насекомоядни бозайници (таралежи, къртици и земеровки) – могат също да пострадат от глобално затопляне. Смята се, че през следващите сто години диапазонът на приматите ще бъде намален със 75%.