лечение

Европейската комисия е заделила 47,5 млн. евро за 17 изследователски проекта по програмата „Хоризонт 2020„, която финансира научна дейност.

В тези проекти участват 136 изследователски екипа от ЕС и извън него. Те работят по:

 

  • подобряване на подготвеността и реагирането на здравни кризи чрез разработването на по-добри системи за наблюдение и контрол върху разпространението на вируса;

 

  • бързи диагностични тестове на място, които да позволяват по-бързо и по-прецизно определяне на диагнозата;

 

  • нови лечения;

 

  • разработване на нови ваксини.

 

Изследователските екипи ще споделят резултатите си в опит да ускорят прилагането на практика.

Европейската комисия събира също така до края на март предложения за изследвания за разработване на лечения и диагностика във връзка с настоящата епидемия, както и за засилване на готовността в бъдеще. Това се организира в рамката на Инициативата за иновативни лекарства (IMI), която представлява публично-частно партньорство между ЕС и фармацевтичната индустрия и също получава финансиране чрез “Хоризонт 2020”. Общата инвестиция се очаква да бъде 90 млн. евро, като половината пари ще бъдат осигурени от бюджета на ЕС, а останалото – от бизнеса.

 

На 16 март Комисията предложи финансова помощ от 80 млн. евро на CureVac, германска компания за разработване на иновативни ваксини. Целта е да бъде подкрепено производството на ваксина срещу коронавируса, като ЕС чрез „Хоризонт 2020“ предоставя гаранция на заем за същата сума, който в момента е в процес на разглеждане от Европейската инвестиционна банка.

Съществуващи проекти

ЕС вече има няколко действащи механизма за финансиране на проекти, свързани със здравни кризи. Сред подкрепените инициативи включват PREPARE – проект за подготовка на болниците в Европа и за подобряване на тяхното разбиране за динамиката на една епидемия, и Европейски архив на вирусите – виртуална колекция от вируси, която предоставя материал на изследователи за помощ при диагностициране.

Финансиране получават и малки и стартиращи предприятия за разработване на иновативни решения, които биха могли да са от полза при епидемии. Например, EpiShuttle е система за изолация и транспортиране на пациенти, а m-TAP е технология за филтриране на въздуха и премахване на вируси.