Българската търговско-промишлена палата проведе експресно анкетно проучване във връзка с допълнителните възнаграждения (бонуси) около Коледа. Проучването се проведе в периода 6-10 декември 2021г, като в него участваха над 100 браншови организации и предприятия.

Значителна част от българския бизнес планира да раздаде коледни бонуси в условията на несигурна перспектива и продължаваща пандемия. 83% от фирмите възнамеряват да дадат допълнителни стимули за служителите си, като прави впечатление, че процентът се увеличава спрямо 2020г, когато 60% от предприемачите са заявили, че ще имат възможност за раздаване на бонуси за Коледа.

Основните причини за получаването на бонуси остават същите, както и през предходните години. Фирмите посочват, че причина за даването на бонуси е най-вече стимулирането на служителите (48%), предстоящите празници (35%) и финансовото състояние на фирмата (24%).

12% от анкетираните заявяват, че не предвиждат раздаването на коледни възнаграждения поради негативните последици от пандемията. Около 5% от управителите на българските фирми все още не са взели окончателно решение дали ще изплащат коледни бонуси на своите служители.

По отношение на начинът на определяне на бонусите за Коледа, повече от половината респонденти посочват, че ще дават еднакви бонуси на всички, а 35% от тях определят индивидуално допълнителното възнаграждение според представянето на всеки служител.

Размерът на допълнителното възнаграждение за Коледа е разнообразен. Най-голям е делът на бонусите до 200лв – 30%. Бонуси в размер 200-500лв планират да раздадат почти същият процент от работодателите, около 28%, а 18% от мениджърите ще раздадат допълнително възнаграждение от 500 до 1000лв на всеки служител в своята фирма.

12% от работниците могат да очакват коледен бонус от над 1000лв, като тук се наблюдава лек спад спрямо 2020г, когато 14% от работодателите са смятали да дават бонуси с такъв размер. В някои случаи допълнителното възнаграждение ще бъде под формата на подаръци, процент от месечната работна заплата или допълнителна такава. Сравнявайки с предходната година, намалява делът на лицата, които ще получат бонус до 200лв, като за сметка на това се увеличава делът на служителите, които ще получат в диапазона 200-500лв и 500-1000 лв.

Почти еднакъв процент от фирмите планират бонусите да са еднакви спрямо миналата година или да са по-високи, съответно 45% и 43%. Намалява делът на работодателите, които плануват раздаването на по-ниски размери на бонусите от 25% през 2020, до 12% през настоящата.

предишна статияПетков за РСМ: Българският интерес трябва да е защитен и надграден
следваща статияНеблагоприятен ден за запознанства за една от зодиите