Начало Водещи 3 начина да спестяваме всеки месец

3 начина да спестяваме всеки месец

890
Пари, спестявания

В днешно време, когато финансовата стабилност и сигурност стават все по-важни, спестяването играе ключова роля в нашия план за това как да боравим със средствата си, получени от заплатата. Независимо дали искаме да постигнем свобода или да имаме запас за неочаквани ситуации, заделянето им е от съществено значение. 

В тази статия ще разгледаме 3 ефективни начина, чрез които да спестим пари от заплатата, която получаваме всеки месец.

Планиране и разпределяне на парите от заплатата

Един от начините, позволяващ да спестим пари, е чрез планирането на разходите и определяне на бюджет за харчене, споделят експертите от Финансер. Ето как може да се процедира, за да се изпълни целта:

  • изчисляване на месечните разходи – първоначално трябва да се анализират текущите разходи и да се разпределят по отделни категории;
  • определяне на цели – после се определят реалистични месечни цели – колко може да се заделят и спестят от заплатата и се създава бюджет, който позволява да се постигне;
  • предварително планиране – също така, трябва да се планират плащанията предварително, като тук трябва да се включат и сметките и дълговете, за да няма затруднения при плащанията им след това. Може да се създаде списък с необходимите покупки, като следва да се избягват изненадващи и непланирани покупки.

Важно е да се придържаме към поставените приоритети и да се следят разходите, за да успеем да спестим парите, които сме планували.

Избягване на дългове и излишни кредити

Заемите и кредитите може да ни изложат на финансов риск и да ограничат възможността за спестяване. Поради тази причина – трябва да се избягват дълговете и кредитите, ако искаме да имаме възможността да заделяме средства от заплатата.

При наличие на дългове, най-добре е те да се погасят възможно най-бързо. Може да се използват допълнителните приходи или да се намалят разходите, за да се изплатят. Така ще се освободят повече пари, които да спестим и инвестираме.

Инвестиране на спестените пари

Спестените пари може да бъдат инвестирани във финансови инструменти. Въпреки че носи определени рискове, това предлага възможност за по-високи доходи, странично от заплатата, но и за увеличаване на капитала. Ето няколко метода как да се инвестират спестяванията:

  • Изградете портфейл от инвестиции

Портфейлът трябва да бъде диверсифициран, т.е. да има разнообразие от активи, които разполагат с различни нива на рисковост и доходност. Това ще помогне да се намалят потенциалните загуби и да се увеличат възможностите за печалби. Вместо да се поставят всички пари, които сме спестили, на едно място, те се разпределят в различни инвестиционни възможности. Може да включват акции, облигации, фондове, недвижими имоти и други инвестиционни инструменти.

  • Изследвайте и получете консултации

Има много ресурси и книги за инвестиране, които може да се използват за допълнително образование. Те помагат да се разберат различните възможности за инвестиране, да се оценят рисковете и да се вземе информирано решение. Това изследване се препоръчва още преди да се стартира. Добре е също, ако може да се получи професионален съвет.

  • Установете своите цели и хоризонт на инвестициите

Преди да се инвестира, трябва да се определят целите и времевият хоризонт. Те може да са краткосрочни или дългосрочни. В първия случай е възможно да става въпрос за пътуване или събиране на средства до следващата заплата, докато във втория се има предвид – заделяне за образование на децата или за пенсия. Времевият хоризонт ще ви помогне да определите какъв вид инвестиции да направите.

  • Консултирайте се с финансови консултанти

Инвестирането изисква да имаме определен опит и знания. При вземането на решение за такова, е добре да се обърнем към квалифициран финансов консултант. Той най-добре ще може да оцени нашите инвестиционни възможности, както и риска от конкретната инвестиция и ще ни помогне да създадем стратегия, която отговаря на нашите нужди и цели.

  • Следете и преразглеждайте портфейла си

Инвестициите изискват постоянно проследяване и оценка. Редовно преглеждайте своя портфейл, за да се уверите, че инвестиционната ви стратегия продължава да отговарят на поставените цели и условия. Ако се налага – променете своите инвестиции и се адаптирайте към променящите се пазарни условия.

Инвестирането на спестените пари е важна част от финансовата стратегия на всеки. Това може да увеличи нашата спестовна сметка и да помогне да постигнем по-голяма стабилност в бъдеще, без да се налага да чакаме от заплата на заплата всеки месец.

предишна статия„Мария-Луиза“ скоро няма да отвори, но в Студентски град се къпят в гьол
следваща статияКирил Петков: Няма политическа стабилност, ако ГЕРБ продължават с плаващите мнозинства