стреса

Чували ли сте някога израза: „Вие сте на толкова години, на колкото се чувствате“? Ново проучване установява, че всъщност това е вярно! Изследователи от Германия съобщават, че възрастните хора, които заявяват, че „се чувстват по-млади“ от действителната си възраст, показват по-малко признаци на свързаното със стреса стареене, отколкото техните връстници.

Откритията им разкриват, че възрастните с „младежки дух” показват по-силни когнитивни способности, по-малко заболявания и рискове за хоспитализация и дори живеят по-дълго в сравнение с други, които „се чувстват стари“. Изследователите добавят, че това подкрепя теорията, че нечия субективна възраст осигурява осезаеми ползи за здравето и предпазва от стрес.

Как да бъдем щастливи? Малки хитринки.

„Като цяло знаем, че здравето се влошава с напредването на възрастта, но също така знаем, че тези свързани с възрастта функционални здравни промени са изключително разнообразни. В резултат на това някои хора навлизат в напреднала и много напреднала възраст с доста добри и непокътнати здравни ресурси, докато други изпитват слабост и немощ, което дори може да доведе до нужда от дългосрочни грижи“, обяснява водещият автор на изследването д-р Маркус Ветщайн от Университета в Хайделберг.

„Нашите констатации подкрепят ролята на стреса като рисков фактор за влошаване на здравето, особено сред по-възрастните индивиди, както и ролята на субективното усещане за това, че си по-млад – като буфер за стреса”.

А пораженията от ежедневния стрес се влошават с напредването на възрастта

Авторите на изследването от Германския център по геронтология са изследвали тригодишни данни, събрани от над 5000 участници в проучване за стареенето във ФРГ. Проучването включва въпроси, измерващи възприеманите от всеки човек нива на стрес и неговото функционално здраве. Участниците са били попитани на колко години се чувстват.

Докато хронологичната възраст може да повлияе негативно на ефектите от стреса, резултатите показват и субективна възрастова защита срещу него. Възрастните, съобщаващи, че се чувстват по-млади от действителната си възраст, показват по-слаби връзки между стреса и влошеното здраве.

Авторите на изследването твърдят, че техните открития сочат към възможни стратегии, насочени към подпомагане на възрастните да се „чувстват“ по-млади и следователно да живеят по-дълго.