Сподели
пчела

Пчелите са в състояние да извършват математически действия като събиране и изваждане, съобщават австралийски учени. Резултатите от тяхното изследване са публикувани в списание „Science Advances“.

Макар в мозъка на пчелата да има едва 1 млн. неврона, тя може да решава математически задачи и да усвоява математически понятия. За сравнение в главния мозък на човека има 90-95 млрд. неврона.

Още в детството си човек научава, че знакът “+” означава събиране на две или повече числа, а знакът ”-”изваждане на едно от друго число.

За решаването на подобни задачи човек използва както дългосрочната, така и краткосрочната си памет. Правилата за решаване на такива задачи се съхраняват в дългосрочната памет, а активната памет отговаря непосредствено за решаването на примера сега и тук.

По-рано се смяташе, че такива аритметически действия може да изпълнява само човек и високоразвити примати.

Оказа се, че на това са способни и пчелите.

Учени от Мелбърнския кралски технологичен университет поставили 14 пчели, участници в експеримента, в Y-образен лабиринт д един изход и два входа.

На входа на пчелите били показвани картинки, на които били изобразени геометрични фигури в син и жълт цвят: квадрат, ромб, кръг и триъгълник. Синият цвят означавал събиране, жълтият – изваждане.

Вътре в лабиринта пчелите трябвало да дадат правилен отговор от две от картинките, откриващи им пътя към левия или десния изход.

След 100 опита за преодоляване на лабиринта, продължили между 4 и 7 часа, на пчелите станало ясно, че синьото означава +1, а жълтото – -1.

„В хода на експеримента на пчелите се удаде не само да изпълнят поставените задачи по обработка на информацията, но им се наложи да извършват и математически действия“, става ясно от изследването, което е ръководила д-р Скарлет Хауърд.

Коментари