Макрон Франция ресторанти

Никой не можеше да обвинява Еманюел Макрон, че няма идеи. Но колко от тях ще станат реалност, пита „Политико“ в редакционен материал за визията на Макрон за Евросъюза.

Френският президент изложи визията си за ЕС в публикация, огласена в множество европейски вестници в понеделник вечерта, призовавайки за „европейско възраждане“ и предлагаща множество нови политики и институции за тяхното изпълнение. Той призова също за конференция за преосмисляне на политическия проект на ЕС, като каза, че дори промените в действащите договори на блока не трябва да бъдат табу.

Но приказките не струват нищо. Както безброй национални лидери преди Макрон са открили, поемането на курс към промени от ЕС е трудната част.

Ето и ключовите предложения на Макрон, заедно с анализа на специализираните репортери на „Политико“ и на нашата оценка на шансовете за успех.

ТЪРГОВИЯ

Какво иска Макрон: Много неща остават за тълкуването от визията на Макрон, но търговията е вероятно областта, в която предложенията му представляват най-радикална промяна на статуквото. Те в общи линии са в съответствие с неотдавнашния френско-германски натиск за преосмисляне на подхода на ЕС към конкуренцията и търговската политика. Макрон призовава за „европейски преференции“ в обществените поръчки и казва, че ЕС трябва да „промени нашата търговска политика, да накаже или забрани бизнеса, който компрометира нашите стратегически интереси и основни ценности“. Той призовава също за „санкциониране на бизнеса“, който компрометира „екологичните стандарти“ в търговията.

Какво мисли ЕС: Чували сме това и преди. По отношение на „европейска преференция“ дори френските власти са признали, че този вид протекционистична мярка нереалистична за Брюксел.

По-реалистичен подход – за който Франция вече се е застъпвала – би бил „реципрочност“ при обществените поръчки. Това е схващането, че правителствата на ЕС не трябва да купуват стоки и услуги от страни, които не са отворени за европейски компании. Идеята набира скорост, включително в най-новата индустриална стратегия на Германия. В това отношение съществува старо предложение на Комисията, което може да бъде предоговорено между страните от ЕС след европейските избори.

Що се отнася до отчитането на „фундаменталните ценности“ на ЕС в търговията, Макрон има малък проблем с доверието: когато му беше намекнато, че стратегическата военна индустрия на Франция не трябва да изнася за Саудитска Арабия, Макрон нарече забрана за износ „чиста демагогия“.

Проверка на реализма: Екипът по търговия в „Политико“ поставя шансовете за прилагане на политика на мека реципрочност (където компаниите от страни, които не са членки на ЕС, се наказват, освен ако страните им не се отворят за предложенията на ЕС) на 4 от 5. Но тези „основни ценности“ приличат много на въздух под налягане.

КОНКУРЕНЦИЯ

Какво иска Макрон: „Трябва да реформираме нашата политика в областта на конкуренцията“, пише Макрон. Въпреки че конкретните мерки, за които той намекна, са повече в областта на търговията, неговият призив носи отзвук от френско-германското предложение от миналия месец. Това стана при шумотевицата от блокирането от страна на Европейската комисия на сливането на France Alstom и германската Siemens, което предизвика бурни чувства в Париж и Берлин. Двете страни настояха за необходимостта от реформиране на настоящите правила на ЕС, за да се даде възможност на европейските компании да станат „световни шампиони“. Това изисква преосмисляне на начина, по който Еврокомисията оценява сливанията, главно за по-голямо отчитане на конкуренцията на световно равнище. Друг важен стълб на стратегията ще позволи повече държавна помощ.

Какво мисли ЕС: Понастоящем ЕС не позволява на страните-членки да предоставят на компаниите специфични предимства. Но няколко изключения позволяват да се заобиколи това правило, включително и скорошна рамка за съвместни научноизследователски и иновационни проекти „от европейски интерес“. Франция и Германия заявиха, че това е „полезен“, но „много сложен“ инструмент и призоваха условията да бъдат преразгледани.

Отговаряйки по-широко на френско-германските призиви, еврокомисарят по конкуренцията Маргрет Вестагер защити съществуващия си набор от инструменти, включително проектите от европейски интерес и правилата за държавна помощ за справяне с избягването на данъци. Но в условията на нарастващ протекционизъм по света, предложенията на Франция и Германия имат известен шанс.

Шанс за успех: 3 от 5. Реформата на правилата на конкуренцията ще бъде обсъдена в навечерието на и след изборите за Европейски парламент през май. Възприемането на виждането на френско-германския алианс вероятно ще окаже силно въздействие върху крайния резултат.

TЕХНОЛОГИИ

Какво иска Макрон: Много. Френският президент призова за „европейски надзор“ на големи цифрови платформи, включително „бързи санкции за нелоялна конкуренция, прозрачни алгоритми“, както и повече финансиране за иновации. Той също така иска „Европейска агенция за защита на демокрациите“ да помага на страните да се защитят „срещу кибератаки и манипулации“, както и европейски правила, „забраняващи подбуждането към омраза и насилие от интернет“.

Какво мисли ЕС: Ние вече имаме много от тези неща направени. Вероятно вече съществува „европейски надзор на големи цифрови платформи” благодарение на Вестагер и нейния отдел по конкуренция в Комисията и Обсерваторията на ЕС за икономиката на онлайн платформа, въпреки че засега няма конкретен акцент върху прозрачността на алгоритъма (насоки за това ще зависят от следващата Комисия). Що се отнася до киберсигурността и защитата на изборите, ЕС разполага с план за действие, който да направи платформите да бъдат по-сигурни.

Комисията работи и с националните избирателни служители, за да се справи със заплахите за киберсигурност и провежда стрес-тестове на избирателните системи. По отношение на езика на омразата и защитата на демокрациите съществуват доброволни кодекси за поведение на ЕС, но блокът не желае да се движи към регулиране.

Шанс за успех: 4 от 5 за наблюдението на платформи. Комисията вече е доста твърда, когато става въпрос за антитръстова политика, насочена към големите технологични фирми, и се очаква да предложи нови насоки за справяне с пристрастността на алгоритмите и изкуствения интелект. Относно езика на омразата, 1 от 5. Като се има предвид колко опозиция има в закон, регулиращ онлайн терористичното съдържание, е трудно да си представим консенсус за закон за езика на омразата.

БЮДЖЕТ

Какво иска Макрон: Френският президент призова за финансиране на „иновации с даване на новия Европейски съвет за иновации на бюджет, сравним с този на САЩ, за да оглави нови технологични пробиви като изкуствения интелект“. Макрон мисли мащабно за нови агенции на ЕС като Европейска агенция за защита на демокрациите. Той иска „Европейска банка за климата да финансира екологичния преход“, „Европейска сила за безопасност на храните“ и „Европейски съвет за вътрешна сигурност“. Но в големите му планове не се споменава как те ще бъдат финансирани.

Какво мисли ЕС: Европейската комисия предложи увеличаване на разходите за научни изследвания за следващия дългосрочен бюджет на блока, който ще продължи от 2021 г. до 2027 г. Предложението за бюджета включва и разходи за климата и околната среда, както и предложени програми за финансиране на управлението на границите.

Шанс за успех: 1 от 5. Подобряване на разходите на ЕС за финансиране на големите идеи на Макрон ще зависи до голяма степен от желанието на така наречените нетни донори на ЕС – богати страни като Германия, Франция и Холандия – да постави повече пари в хазната на ЕС. В момента група от пестеливи държави, които включват Холандия, Дания и Швеция, се противопоставя на призивите за увеличаване на националните вноски в бюджета на ЕС след Брекзит. Без ново финансиране от ЕС много от идеите на Макрон са изправени пред несигурно бъдеще: бюджетът на ЕС изисква единодушно съгласие на всички правителства членки.

ХРАНИ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Какво иска Макрон: Макрон казва, че иска употребата на пестициди да се намали наполовина до 2025 година. Той също така предлага създаване на „Европейска сила за сигурност на граните“, чиято работа ще бъде да подобри контрола на храните, да противодейства на заплахи от могъщи лобистки организации и да подкрепи независимостта на проучвания за оценка на опасните вещества.

Какво смята ЕС: Премахването на употребата на пестициди до 2025 г. вече е политика на френското правителство – но френските земеделски стопани са против, защото според тях има няколко алтернативни решения. Понастоящем не се предлагат европейски закони, които да търсят подобна цел. Брюксел обаче е на последния етап от реформирането на т. нар. Общ закон за храните, при който Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) следва да придобие допълнителни правомощия за провеждане на собствени тестове за безопасност на продукти като пестицидите. През миналата година ЕОБХ получи повече от 60 милиона евро годишно, за да извърши същата работа, каквато вероятно ще има силата за безопасност на Maкрон.

Шанс за успех: 1 от 5 за пестицидите, 4 от 5 за наблюдател на безопасността на храните (защото вече почти съществува). Намаляването на употребата на пестициди с 50% в рамките на шест години е начинание с малък потенциален успех – дори за Франция, да не говорим за цяла Европа. Франция вече пита Европа за стотици т. нар. дерогации, които позволяват на земеделските производители да продължат да използват забранени вещества. А налагането на фермерите да се откажат от употребата на глифозат, най-използваният хербицид в света, е бавно.

ОКОЛНА СРЕДА

Какво иска Макрон: Френският президент иска ЕС да се стреми към нулеви въглеродни емисии до 2050 г. Той също така предлага Европейска банка за климата да финансира прехода. Другите идеи на Макрон за „начело на екологичната кауза“ включват „санкциониране на бизнеса“, който компрометира екологичните стандарти.

Какво мисли ЕС: Стремежът на Макрон за въглеродната неутралност е в съответствие с дългосрочната климатична визия на Европейската комисия, макар че изпълнителните органи на ЕС се застъпват за неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г. – което обхваща всички парникови газове, а не само въглероден диоксид. Но той е един от малкото държавни глави в лагера на амбициозните. Неотдавнашните обсъждания между министрите показаха сблъсък между държави, които настояваха за бързо и дълбоко съкращаване на въглеродните емисии и тези, които се тревожат за икономическата конкурентоспособност и заетостта.

Що се отнася до банката на ЕС в областта на климата, не е ясно какво има предвид Макрон и как това ще се финансира или ще бъде различно от кредитната институция на ЕС – Европейската инвестиционна банка, която вече е най-големият доставчик на финансиране по въпросите на климата в света. Идеята за санкциониране на екологично неблагоприятни търговски партньори звучи непрактично. Днес Франция – заедно с Испания и Люксембург – предложи бъдещите търговски споразумения да се подчиняват на спазването на Парижкото споразумение за климата. Но няма широко разпространена подкрепа за увеличаване на търговските бариери, основани на екологичните стандарти.

Шанс за успех: 2 от 5. Трудността да се постигне обща визия за дългосрочната климатична амбиция на блока е очевидна от неотдавнашните обсъждания в Съвета. Санкционирането на компаниите, които нарушават екологичните стандарти, прилича на тежко начинание.

МИГРАЦИЯ И СИГУРНОСТ

Какво иска Макрон: „Обща гранична сила и европейска служба за убежище“ и Европейски съвет за вътрешна сигурност. Също така в списъка с желания са: „Договорът за отбрана и сигурност трябва да определи основните ни задължения в сътрудничество с НАТО и нашите европейски съюзници“, пише Макрон, включително „увеличаване на разходите за отбрана.“ И той иска „Европейски съвет за сигурност с Обединеното кралство“, който да подготвя нашите колективни решения.“

Какво мисли ЕС: Много от това е музика за ушите на Комисията, но някои страни членки не са толкова запалени. Комисията настоява за обща гранична сила, за по-силна служба за даване на убежище в ЕС и за хармонизиране на правилата на ЕС в областта на убежището. Но някои правителства категорично се противопоставят на идеята да се откажат от властта по основни въпроси като този кой може да влезе в техните страни. Спечелването на одобрение от страна на унгарския премиер Виктор Орбан за предаване на граничния контрол на Брюксел прилича на много невероятна надежда.

По отношение на договора за отбрана и сигурност ключовият въпрос е дали използването на бюджета на ЕС ще бъде разширено, за да обхване военните операции. Настоящите договори на ЕС изрично забраняват това.

Що се отнася до предложението на Maкрон за присъединяване на Великобритания към Съвета за европейска сигурност, той разширява плановете, очертани в Политическата декларация за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС, публикувана заедно със споразумението за изтегляне Брекзит от миналия ноември. Този документ говори за „гъвкава консултация” между Великобритания и ЕС относно външната политика и отбраната.

Шанс за успех: 2 от 5. Миграцията е гореща тема, но намирането на европейски консенсус се оказа проблемно. По отношение на отбраната има политическа воля да се направи повече, но мнозина също се стремят да избегнат всякакъв сблъсък с тяхната роля в НАТО.

Що се отнася до сътрудничеството в областта на отбраната с Великобритания, Великобритания е показала желание да остане ангажирана – но вероятно би предпочела да работи чрез НАТО, отколкото Европейски съвет за сигурност.

ЕВРО

Какво иска Макрон: Френският президент, бивш банкер и финансов министър, направи реформата в еврозоната един от приоритетите си. Но той поддържа своите коментари за общата валута до минимум в своята визия. „Как ще се противопоставим на кризите на финансовия капитализъм без еврото, което е сила за целия ЕС?“, заяви той.

Макрон изглежда е решил, че не е моментът да се настоява за повече, особено след като продължават разговорите за бъдещия бюджет на еврозоната. Тази статия е за тласкане на блока извън проблемите с дребните сметки. „Европа не е просто икономически пазар“, казва Макрон.

Какво мисли ЕС: Длъжностни лица и правителства на ЕС ще бъдат благодарни, че Макрон не е добавил още нещо към изтощението от реформите в еврозоната. Те разполагат с достатъчно информация за провеждането на преговори по въпроси като този бюджет, завършване на банковия съюз и други подобни.

Шанс за успех: С реакция, насочена към неговите основни теми за сигурност, миграция, цифрова индустрия и други политики, Maкрон поне успя да избегне ново объркване около еврото.

 

Заб: Заглавието е на „Екип нюз“.