Начало Водещи Пет неподозирани ползи от водната енергия

Пет неподозирани ползи от водната енергия

504
вода

Водната енергия е от съществено значение за възобновяемата енергия в Европа, като вторият най-голям източник на възобновяема енергия в ЕС с производство от 375ТВтч на електроенергия годишно. Нейната гъвкавост и възможност за съхранение на електроенергия я правят най-важният диспечируем възобновяем източник на електроенергия в ЕС. Освен това, водната енергия предлага множество други предимства за обществото, икономиката и околната среда.

Третата част от поредица кратки истории, публикувана от Eurelectric тази година, има за цел да повиши видимостта и познанията за водната енергия.

Опазването на водоснабдяването се превърна в приоритет за ЕС, като хидроенергийният сектор е готов да даде своя принос за устойчивостта на континента относно водите и да се адаптира към изменението на климата.

Инвестирането във водноелектрически централи има солидна бизнес обосновка.

Водната енергия е изключително жизнеспособна технология с най-ниската стойност на приведени разходи за електроенергия. Тя също така осигурява значителен принос за смекчаване на последиците от изменението на климата.

Водноелектрическите централи и резервоарите им осигуряват питейна вода, създават живописни пейзажи и предлагат възможности за развлекателни дейности като плуване, ветроходство и сърфинг. Освен това водната енергия подпомага различни промишлени процеси и селското стопанство.

Ползи за хората:

Водноелектрическите централи и резервоарите осигуряват питейна вода и създават живописни пейзажи, които насърчават туризма. Те предлагат и възможности за развлекателни дейности като плуване, ветроходство и сърфинг.

Ползи за промишлеността:

Хидроенергията подпомага различни промишлени процеси, осигурява рекреационни възможности и води до спестяване на разходи и намаляване на въглеродните емисии.

Ползи за селското стопанство:

Хидроенергията подпомага селското стопанство като доставя вода за напояване, осигуряваща реколтата и по-голяма продоволствена сигурност.

Ползи за околната среда:

Усилията на хидроенергийния сектор за намаляване на въздействието върху околната среда и подобряване на биоразнообразието са довели до създаването на местообитания за застрашени представители на флората и фауната, някои от които са превърнати в природни резервати.

Хидроенергетиката стратегически управлява изпускането на вода, за да подпомогне смекчаването на последиците от наводнения и суши, като по този начин предпазва обществото, промишлеността и екосистемите.

*Текстът е препубликуван от сайта на Института за енергиен мениджмънт.

предишна статияПърва копка на магистралата „Русе – Велико Търново“
следваща статияПротестиращите земеделски производители ще получат над 3 млрд. лв. субсидии