Начало Новини Основният индекс на Българската фондова борса, SOFIX, се понижи с 0,60 на...

Основният индекс на Българската фондова борса, SOFIX, се понижи с 0,60 на сто

114
Основният индекс на Българската фондова борса, SOFIX, се понижи с 0,60 на сто

Основният индекс на Българската фондова борса, SOFIX, се понижи с 0,60 на сто до 805,73 пункта, широкият измерител BGBX40 падна с 0,44 пункта до 164,50 пункта, а пазарът „Бийм“ се покачи с 1,06 на сто до 96,54 пункта, сочат данните на борсовата платформа.

На основния пазар на борсата са сключени сделки за над 475 000 лева. На пазара MTF BSE International, където се продават акции на световни компании, оборотът е над 811 000 лева. На пазара „Бийм“ са продадени книжа за малко над 24 000 лева.

Книжата на „Сирма Груп Холд“ АД поскъпват с 0,68 на сто и се продават по 0,735 лева за брой, а тези на „Софарма“ АД падат с 0,33 лева до 6,12 за брой.

Акциите на „Първа Инвестиционна Банка“ АД падат с 0,80 на сто до 2,48 лева за брой, а акциите на ЦКБ се търгуват по 1,48 лева едната. Книжата на „Химимпорт“ АД остават на ниво 0,68 лева. Акциите на „Шелли груп“ АД се продават по 67,20 лева за брой.

На пазара „Бийм“ ценните книги на „ИмПулс Растеж“ АД поскъпват с 0,70 на сто до 1,43 лева едната, а акциите на „Болерон“ АД се купуват по 3,50 лева. Книжата на „Дронамикс Кепитъл“ остават на цена 2,50 лева за брой, а тези на „Ейч Ар Кепитал“ АД поскъпват с 0,50 на сто до 2,00 лева.

През сайта на Фондовата борса „Българо-Американска Кредитна Банка“ съобщава за постигнато споразумение с „Токушукай Инк.“ (TOKUSHUKAI INCORPORATED), в качеството му на продавач, за закупуването на 6 796 250 безналични поименни акции с право на глас, представляващи 99,94 на сто от капитала на „Токуда Банк“ АД. Сделката по придобиване на акциите е поставена под условие, че бъдат получени всички необходими регулаторни одобрения и разрешения от компетентните органи, пише в съобщението.