Николай Денков
Николай Денков

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков продължава да е сред най-добрите 2 процента на учените от целия свят. Класацията е на Станфордския университет и групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Образователният министър Николай Денков е български физикохимик и университетски преподавател. Той е професор в Софийския университет и доктор на химическите науки. Автор е на над 130 научни публикации и е ръководител на над 40 международни научни и научно-приложни проекти с външно финансиране. Участва в управляващите комитети на три европейски научни мрежи. Владее английски и руски език.

През октомври 2021 г. бе избран за академик от БАН.

В класацията място  са намерили общо 73-ма български учени от Българската академия на науките и от различни университети. Това е с 23-ма повече от миналата година. 13 са учените от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, които попадат в престижната каласация. Това са:

 • проф. Иван Христов от Физическия факултет -242-о място в „Оптоелектроника и Фотоника“
 • акад. Николай В. Витанов от Физическия факултет – 216-о място в „Обща физика“
 • проф. Валентин Попов от Физическия факултет – 966-о място в „Приложна физика“
 • чл.-кор. Стойчо Язаджиев от Физическия факултет – 1533-о място във „Физика на ядрото и елементарните частици“
 • проф. Иво Грабчев от Медицинския факултет – 1303-о място в „Органична химия“
 • акад. Николай Денков от Факултета по химия и фармация – 727-о място в „Химическа физика“
 • акад. Петър Кралчевски от Факултета по химия и фармация (1956-2000 г.) – 1148-о място в „Химическа физика“
 • проф. Иван Иванов от Факултета по химия и фармация (1936-2018 г.) – 1713-о място в „Химическа физика“
 • проф. Георги Вайсилов от Факултета по химия и фармация – 1902-о място в „Химическа физика“
 • чл.-кор. Красимир Данов от Факултета по химия и фармация – 1915-о място в „Химическа физика“
 • чл.-кор. Димитър Цалев от Факултета по химия и фармация – 1123-о място в „Аналитична химия“
 • проф. Ирина Караджова от Факултета по химия и фармация – 2284-о място в „Аналитична химия“
 • доц. Мича Каравастева от Факултета по химия и фармация – 366-о място в „Мини и металургия“