артрит

Лекарството за артрит тоцилизумаб е показало обещаващи резултати за предотвратяване на екстремно възпаление при тежко болни пациенти с COVID-19, сочи френско клинично проучване.

Установено е, че лечението, което потиска естествения имунен отговор на организма, намалява „значително“ броя на смъртните случаи или интервенциите за поддържане на живота в сравнение с контролна група пациенти.

Изследването, проведено от болничния тръст на Парижкия университет (AP-HP), е проведено при 129 души, хоспитализирани с умерена или тежка вирусна пневмония, която се среща при 5-10 процента от пациентите с COVID-19.

Половината получили две инжекции тоцилизумаб, както и стандартно лечение с антибиотици, докато контролната група получава само стандартно лечение.

Въпреки че резултатите тепърва ще бъдат публикувани, участниците в изследването заявиха, че лечението с тоцилизумаб показва явна „клинична полза“.

AP-HP заяви, че е решила да публикува проучването, преди да публикува официални резултати „поради съображения за обществено здраве“.

Те обаче подчертаха, че са необходими допълнителни изследвания за ефективността на лекарството и потенциала за странични ефекти.

Тоцилизумаб, продаван под марките Actemra и RoAcemtra, обикновено се използва за лечение на ревматоиден артрит.

Това е лабораторно синтезирано антитяло, което инхибира срещу специфичен протеинов рецептор, участващ в естествения имунен отговор на организма.

Изследователите смятат, че лекарството може да бъде в състояние да предотврати състояние на повишен имунен отговор, известно като цитокинови бури – когато реакцията на тялото към чуждо тяло като болест или химикал създава остро възпаление.

Цитокиновите бури могат да бъдат смъртоносни и да се появят при тежко болни COVID-19 пациенти.

Една инжекция от тоцилизумаб в момента струва около 800 евро.

Няколко съществуващи лекарства, включително антивирусни лекарства, понастоящем се пробват в световен мащаб за лечение на COVID-19.