крави

Приблизително половината от обитаемата Земя е заета от места за отглеждане на храната, която ядем. От тази земя почти 80% са за паша на добитък, според „Вокс“.

Отглеждането на добитък за храна заема много място и това обяснява причината, поради която животинските продукти генерират далеч повече парникови газове, отколкото плодовете и зеленчуците. Голяма част от обезлесяването на тропическите гори на Амазонка например се дължи на разчистване на земи за паша на добитък.

Но това не обяснява всичко – в процеса на отглеждане на някои продукти, като кафето, се използват торове, които отделят мощния парников газ азотен оксид. А биологията на някои животни, известни като преживни животни, е отговорна за отделянето на тонове метан в атмосферата.

Земеделието и животновъдството са двата най-големи фактора, които определят емисиите, преминаващи след това в производство на хранителен продукт. Това откри екип от изследователи от Оксфордския университет, когато разгледа данни от повече от 38 000 търговски ферми в 119 държави. Резултатът е най-изчерпателното проучване, свързващо емисиите на парникови газове с производството и разпространението на храни.

Те откриха също, че за производството на един хранителен продукт могат да бъдат отделени много повече парникови газове, отколкото за друг.