Сподели
Арест

Жителка на Ярославъл е променила пола си, за да не плати дълга си по кредит, съобщава уебсайта на Федералната служба на съдебните изпълнители в Ярославска област.

Отбелязва се, че 39-годишната рускиня не се е свързала със съдебните изпълнители и е променила местоживеенето си. Нейният дълг възлизал на около 280 000 рубли. Както се оказало по-късно, тя станала мъж и започнала да живее под друго име.

В резултат на дейностите по издирването беше възможно да се установи нейната „нова“ самоличност и местоположение. Отбелязва се, че съдебните изпълнители са успели да изземат дължимите суми от длъжника в пълен размер.

Коментари