Георги Ганев
Георги Ганев

Георги Ганев е икономист и програмен директор по икономически въпроси в Център за либерални стратегии в София. От 2003 той е асистент в Стопански факултет на Софийския Университет. От 2003 е и член на УС на Българската Макроикономическа Асоциация, като в периода 2005 до 2009 е и негов председател. Има множество научни публикации в областта на икономиката и финансите, както и за обвързаността между корупционната среда и пазара на труда.

След първия ден на преговори между партиите за бъдеща коалиция, намериха ли се достатъчно общи политики, върху които да може да се работи занапред и кои са те?

Намерихме много общи политики. Всички екипи бяха подходили много конструктивно. Никой не се опита да изведе на преден план неща, за които има пристрастия. Всеки беше подбрал тези приоритети, за които има най-голяма вероятност да са общи с другите. Общото е достатъчно за едно добре конструирано управление. На първо място е как да ускорим отпадането на  пречките за работа на бизнеса. Друг приоритет е административна реформа. Вече дори не я обсъждаме в контекста на това да се намали администрацията. Стратегическият хоризонт е администрацията да стане партньор на бизнеса, а не доберман-пазач. Само да търси нарушения и после да скача да наказва с огромно удоволствие. При това да го прави избирателно. Идеята е администрацията да не тежи на бизнеса или възможно най-малко и да му помага да изпълнява регламентите. Разбира се и идеята да се въведе „едно гише”. Да залегне идеята да се издават повече указания, отколкото наказания. Това включва и електронното управление, което е в друга работна група. Категорично трябва да спре и рекетирането на бизнеса от страна на администрацията – този термин беше използван пред нас. Обединихме се и около мнението, че регламентите трябва да се създават така, че да са адаптирани и с малките и средните предприятия. Изненадах се до какви нива на конкретика стигнаха тези разговори.

Предвижда ли се вдигане на данъци и намаляване на ДДС, както искат някои от партиите? 

Тези въпроси ще се обсъждат в друга работна група. Тя неслучайно е оставена последна в събота. Дори голяма част от мерките, свързани в ББР, са оставени за тогава. Целта е до края на тази седмица е да имаме достатъчно небелязани общи цели, които да са основание да кажем, че легитимно можем, че сме легитимна коалиция в този парламент. След това политическите лидери да си стиснат ръцете.

Планира ли се помощите за бизнеса да продължат? Ако да – докога това ще се случва в контекста на добрия ни икономичеки растеж в момента? 

Последното тримесечие не е много силно. Очакванията за растеж са малко надолу в контекста на европейския растеж и особено за по-близките страни от Източна Европа. В светлината на това е нужно да продължи някаква подкрепа на засегнатия от мерките бизнес. Стои въпросът и с енергийният цени. Голяма част от експертите смятат, че напролет този неприятен епизод ще е изтекъл. Това трябва да стане чрез ускорена ваксинация и изследване на населението за преминаване през вируса, а дотогава компенсирането ще продължи в секторите, в които ограниченията, наложени от държавата продължат.

Предвиждаме създаване на Обществен съвет към Икономическата комисия. Целта му ще е да консултира по отношение на всякакви режими. Ние конкретно имаме предложение „100 пречки за 100 дни”. Стратегическата визия за всички трябва да е и да се брандира, е че България е място, на което може да се прибави висока стойност и хората могат да бъдат високопроизводителни. Също така реформа за държавните предприятия, с промени в закона, както и предвижване до еврозоната.

От днешна гледна точка изглежда ли по-вероятна възможността, заявена от „Продължаваме промяната“, а именно – да се води лява политика с десни мерки?

Ако някой ми обясни кое прави целите леви вместо десни, може и да ме убеди. Целта е възможно най-много хора да живеят възможно най-добре. Това, че наричат целите леви мен не ме притеснява, радвам се, че смятат, че това ще се постигне с десни, цели – това за мен е по-важно като по-десен икономист. Смятам, че повече десни политики в България ще имат по-голям социален ефект в дългосрочен план, от така наречените леви политики. Смятам, че за целия свят важи тенденцията, че десните цели водят до по-леви резултати.