Начало Водещи Българската икономика расте стабилно

Българската икономика расте стабилно

264
българската икономика, инфлация

През третото тримесечие на 2023 г., българската икономика нараства с 0,4%, спрямо второто тримесечие, когато също се разшири с 0,4%, показва експресната оценка на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличението на бруто капиталообразуването на основен капитал със 7,8% и крайното потребление с 1,6% представляват основната подкрепа за икономическата експанзия през третото тримесечие.

През периода юли – септември 2023 г., БВП на страната се повишава на 1,7%, което е забавяне спрямо растежа с 2,0% през второто тримесечие и с 2,4% през първите три месеца на настоящата година, спрямо третото тримесечие на предходната година.

Крайното потребление регистрира ръст от 6,1%, докато бруто образуването на основен капитал се увеличава с 9,4% през третото тримесечие спрямо година по-рано по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява със 7,8% на годишна база, а вносът на стоки и услуги – със 7,5%.

Прираст спрямо съответното тримесечие на предходната година (в %)

НСИ статистика
Източник: НСИ

Според експресната оценка на НСИ за третото тримесечие на 2023 г., брутният вътрешен продукт в номинално изражение възлиза на 47,7328 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е в размер на 41,6404 млрд. лева.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (77,7% от БВП), което в стойностно изражение възлиза на 37,1114 млрд. лева. През третото тримесечие на тази година бруто капиталообразуването е в размер на 8,6805 млрд. лева и заема 18,2% относителен дял от БВП на страната.

Експресните данни НСИ показват, че основната причина за икономическия растеж през третото тримесечие на 2023 г. е увеличението на крайното потребление с 1,6%, след неговото повишение с 1,6% и през второто тримесечие, както и бруто капиталообразуването на основен капитал, което нараства със 7,8% (след повишение с 2,9% през второто тримесечие).

Спрямо година по-рано, крайното потребление нараства през третото тримесечие с 6,1% (след повишение с 5,7% през предходните три месеца), а бруто капиталообразуването на основен капитал се повишава с 9,4% (след слабо нарастване с 0,4% през второто тримесечие).

През периода юли – септември на 2023 г., външнотърговското салдо на страната е положително и в размер на 1,9409 млрд. лева. Износът на стоки и услуги се понижава с 3,4% спрямо предходното тримесечие и със 7,8% спрямо година по-рано, достигайки 28,0499 млрд. лв., докато вносът се понижи с 0,1% на тримесечна база и със 7,5% спрямо третото тримесечие на 2022 г., достигайки 26,109 млрд. лева.

Още новини от деня – четете тук

предишна статияНа фона на критиките към бюджета, НАП отчита много по-висока събираемост
следваща статияСтолтенберг: В наш интерес е да подкрепяме Украйна, не можем да допуснем Путин да спечели