Сподели
снимка: Orna Wachman /Pixabay

Над 400 жалби са постъпили по електронен път във Върховния административен съд до 14,00 часа днес срещу задължителното носене на маски, регламентирано в Заповед РД-01-197 от 11.04.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Повечето от жалбите са изпратени на електронната поща на съда пред уикенда, като се очаква да започнат да постъпват и по пощата, съобщиха от съда.

Предстои жалбите да бъдат администрирани и редовните да бъдат насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание. Съгласно чл. 182, ал. 1 от АПК, в едномесечен срок ВАС трябва да публикува обявление за оспорването на общия административен акт в Държавен вестник.

Предстои администрирането и на всички жалби срещу други заповеди на министъра на здравеопазването във връзка с въведеното в страната извънредно положение.

Със свое определение от 8 април т.г. по административно дело 3297 от 2020 г. тричленен състав на ВАС оставя в сила определение по адм. дело 336/2020 г. на Административен съд – София област, с което не е допуснато искането на физическо лице за спиране на предварително изпълнение на заповеди на кмета на община Елин Пелин за въвеждане на вечерен час във връзка с обявеното в страната извънредно положение.

Коментари