София

Огромни са загубите за бизнеса в София заради извънредното положение, както и за бюджета на Столичната община.

Само за месец март 19 млн. лева по-малко са събрани от местни данъци и такси.

„Съвсем очаквано беше, че всички в тази ситуация ще имаме финансови щети, както бизнеса, гражданите, така и бюджетът на общината“

, заяви пред БНТ кметът на София Йорданка Фандъкова.

Създаденият от нея икономически съвет, в който участват водещи експерти, вече е подготвил първия пакет от мерки за облекчения на бизнеса в София.

Поканени са също представители на всички политически сили в работна група, която ще представи доклад с предложения от различните политически сили.

Общинският съвет ще вземе решение за мерките на първото си заседание на 16 април.

Предложените мерки са:

– освобождаване от наеми на общински терени или помещения, както и такса тротоарно право на всички бизнеси, основно заведения, които не са работили по време на извънредното положение. Това ще се случи със задна дата от обявяването на извънредното положение, т.е. от 13 март.
– чрез Общинския гаранционен фонд се предвижда освобождаване на 1 млн. лева за гарантиране на заеми за малки и средни предприятия. Гаранцията е в размер на 50% до този момент. Обмислят се и варианти, в които да се покачи този процент.
– таксата битови отпадъци за първото тримесечие да се плаща до 30 юни, заедно с отстъпката от 5% от местните данъци.

Тези мерки, заедно с отлагането на плащанията на местни данъци и такси, предвиждаме да се включат към националния пакет от мерки, каза Фандъкова.

Целта е да се облекчат бизнесите, които са най-пострадали.

Подготвя се и първа актуализация на бюджета на общината.

По думите на кмета на София се предвижда намаляване изцяло разходите на общината – за поддръжка, където е възможно и преосмисляне на инвестиционнота програма, но така че страгегическите проекти на града – метрото, проектите за управление за отпадъци, строителството на детски градини да не се засягат.

Най-пострадал сектор в града е транспортът, каза кметът на София.

От затварянето на „синя“ и „зелена“ зона загубите за месец март на ЦГМ са 6 млн. лева, а на общинските транспортни оператори 6.5 млн.

Проектите със защитени европейски средства следва да продължат, защото това са гарантирани средства. В това число закупуване на превозни средства, които са по европейски проекти.