Начало Коментар Ще бъде ли вашата професия роботизирана?

Ще бъде ли вашата професия роботизирана?

2024
роботизирана

Повечето американци вярват, че работата им е вън от опасността да бъде автоматизарана и роботизирана. Само малка част от тях споделят, че поне веднъж през живота си, автоматизацията им е струвала работата или загуба на доходи, пише CNBC.

Само 30% от анкетираните споделят опасения, че има вероятност техните собствени задачи да се извършват от компютри или роботи. От попитаните, 70% отричат това.

Въпреки това, проучване на Центъра за изследвания на Pew също откри широко безпокойство относно общото въздействие на технологичните промени. Три четвърти от американците казват, че в бъдеще е поне „донякъде реалистично”, че роботите и компютрите в крайна сметка ще запълнят повечето от работните места, които понастоящем са заети от хората. Приблизително същият е резултатът на хората, които смятат, че това ще има отрицателни последици, като например влошаване на неравенството.

„Обществото очаква няколко работни места и професии да бъдат заменени с технология през следващите десетилетия, но малцина смятат, че собствената им работа се движи в тази посока”, каза Арон Смит,  директор в изследователския център на Pew.

Повече от половината от респондентите очакват работещите в сферата на бързото хранене, администрацията по застрахователните искове и юридическите чиновници да бъдат най-вече заменени от роботи и компютри по време на техния живот. Почти две трети смятат, че повечето търговци на дребно ще бъдат напълно автоматизирани за 20 години, с малко или никакво човешко взаимодействие между клиенти и работодатели.

Американският относителен оптимизъм за собствената им работа може да бъде по-точна оценка. Много скорошни експертни анализи откриват по-малко драматични въздействия от автоматизацията в сравнение с проучванията от преди няколко години, които предполагат, че до половината от работните места могат да бъдат автоматизирани.

Доклад от миналата седмица, издаден от образователната компания „Пиърсън”, Оксфордския университет и Фондация „Неста”, установи, че само един на всеки петима работници са с професии, които ще се свият до 2030г.

Много анализатори все повече се фокусират върху въздействието на автоматизацията върху конкретни задачи, а не върху цели работни места. Докладът през януари от консултантската фирма McKinsey заключи, че по-малко от 5% от професиите вероятно ще бъдат изцяло автоматизирани. Но също така е установено, че в 60% от професиите работниците могат да видят около една трета от задачите си автоматизирани.

Това предполага, че работниците ще трябва непрекъснато да повишават своите умения и компетенции, тъй като съществуващите работни места се развиват с нови технологии.

Само 6% от респондентите в проучването на Pew заявяват, че самите те са загубили работа или са виждали, че доходи са намалели поради автоматизация. Може би не е изненадващо, че те имат много по-негативен възглед за влиянието на технологиите върху работата. Почти половината от респондентите твърдят, че технологията прави по-трудно за тях да напреднат в кариерата си.

Противно на стереотипа на по-възрастните работници, които не са в състояние да се придържат към новите технологии, по-младите работници на възраст между 18 и 24 години са най-склонни да кажат, че автоматизацията им донесла работа или доходи.

Проучването на Pew също така разкри широко скептицизма относно ползите от много нововъзникващи технологии. Мнозинството например не се интересува от използването на роботизирани грижи за възрастни роднини.

30% процента от респондентите са заявили, че смятат, че самоуправляващите се автомобили действително биха могли да доведат до увеличаване на пътнотранспортните произшествия, а 31% заявиха, че ще останат приблизително еднакви. Само 39% казват, че смятат, че инцидентите ще намалеят.

Повече от 80 на сто подкрепят идеята да се изисква автомобилите със самостоятелно шофиране да се движат в определени ленти.

Изследването е проведено през май и в него са участвали 4135 респонденти.