Начало Водещи Тревожна тенденция: Педагозите в детските градини у нас намаляват

Тревожна тенденция: Педагозите в детските градини у нас намаляват

39
детска градина, училище деца

Педагозите в детските градини в страната намаляват, показва анализ на Института за пазарна икономика.

Тенденцията е силно изразена в големите градове – с изключение на Русе и Благоевград.

Според данните на НСИ, към учебната 2022/23 г. общият брой на преподавателите в детските градини в 265-те общини на страната е 19 747 души –

с над 200 души по-малко в сравнение с предишната учебна година.

Най-много педагогически персонал в детските градини има в столицата – 4153 души, или над 1/5 от всички в страната.

Броят им във Варна е 1004, в Пловдив – 920, в Бургас – 624, в Русе – 409.

Тенденциите в повечето големи градове е към свиване на броя на преподавателите, като в София те са с 32 по-малко, в Пловдив – с 34, в Стара Загора – 28.

По-чувствителни увеличения пък има в Русе и Благоевград.

Разпределението и динамиката при преподавателите трябва да се разглежда в контекста на това на децата, за които се грижат.

„По тази причина разглеждаме броя преподаватели на 100 деца в детските градини“, се посочва в анализа.

Резултатите в повечето общини попадат в доста тесни граници, като в диапазона 8-12 преподаватели на 100 деца са 188 общини.

Очаквано в крайностите са относително малки общини, като с недостиг на преподаватели са общини като Симеоновград, Ябланица и Ихтиман, а с прекалено голям брой – Макреш, Баните, Сатовча.

Оформят се няколко видими клъстера, в които индикаторът сочи малък брой преподаватели спрямо записаните деца – в малките общини около София, както и край Пловдив, Стара Загора и Сливен.

В самата столица на 100 деца се падат 9,13 преподаватели (спрямо 9,39 година по-рано), в Пловдив – 7,87 (спрямо 8,27), във Варна – 8,39 (спрямо 8,64).

Тенденцията в повечето големи общини е към влошаване на показателя. Важно е да отбележим също, че при по-големите градове средната стойност може да крие различна осигуреност и неравенства между различните им части.

Прегледът на данните за преподавателите в детските градини насочва към сходен извод от анализа на разпределението и динамиката на местата.

Въпреки активното публично говорене за повишаване на предлагането, системата на предучилищно образование изглежда по-скоро замръзнала.

В големите градове, въпреки ръста на децата в детските градини по-често има намаляване на броя на преподавателите, което означава че се увеличава натоварването на педагогическия персонал и се създава риск от влошаване на услугата.

Тази динамика поставя под въпрос и способността на местните власти да осигурят допълнителен персонал за новостроящите се детски градини, което може да застраши усилията им за повишаване на предлагането.

Още новини от деня – четете тук