Начало България Студентските практики по европейски проекти ще продължат до септември 2018-та

Студентските практики по европейски проекти ще продължат до септември 2018-та

952
МОН

Срокът за изпълнение на проект „Студентски практики“ е удължен до септември 2018 година, съобщи МОН.

Проектът цели увеличаване на практическата насоченост на висшето образование и на гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда.

За участие в практика могат да кандидатстват всички действащи студенти, вписани в Регистъра на МОН на действащите и прекъснали студенти и докторанти.

За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа, след отчитането на което на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Всеки студент има право да се включи в практическото обучение веднъж в рамките на своето обучение. В проекта участват 48 висши училища – партньори на МОН.

Досега в проекта са се включили повече от 30 000 студенти, които имат сключен договор за провеждане на практическо обучение в реална работна среда, а успешно приключили своята практика са 25 932  студенти.

Общият брой на всички регистрирани в информационната система на проекта студенти e 65 537.

5280 обучаващи работодателски организации от публичния и частния сектор са се регистрирали и предлагат практики в реална работна среда, а 10 086 ментори наставляват студентите по време на практиката.