Начало Новини Спадът в продажбите на селкостопански машини от началото на годината продължава както...

Спадът в продажбите на селкостопански машини от началото на годината продължава както у нас, така и по света

49
Спадът в продажбите на селкостопански машини от началото на годината продължава както у нас, така и по света

Регистрациите на нови селскостопански трактори, зърнокомбайни и телескопични товарачи продължават да вървят надолу и през второто тримесечие на настоящата година, докато челните товарачи затвърждават своята положителна тенденция. Това сочат най-новите данни от традиционната справка на Контрол и техническа инспекция към Министерство на земеделието и храните, за новите регистрирани машини у нас.

Миналата година сложи край на продължилата през предходните две години положителна тенденция на пазара на агротехника в България.

Според данните за периода от януари до юни тази година новите колесни трактори, регистрирани в България от началото на годината, са 495. Това отговаря на годишен спад с 25,34 процента или със 168 броя по-малко, отколкото през същия период на 2023 г. 

При зърнокомбайните разликата с януари-юни 2023 г. е цели 55 броя по-малко, или 64 нови регистрирани машини от началото на тази година. Това са 46,22 процента надолу спрямо същия период на миналата година, когато регистрираните зърнокомбайни са били 119.

Относно телескопичните товарачи числата тази година също показват спад – 151 нови регистрирани машини или със 17,93 процента по-малко спрямо същите месеци на 2023 г., когато са били 184.

Единствено при челните товарачи се затвърждава положителна тенденция – 171 новорегистрирани машини от началото на година, което е ръст с 37,9 процента на годишна основа.

Низходяща тенденция на пазара на агротехника през първото полугодие на 2024 г. се наблюдава не само у нас, но и на други ключови пазари в Европа.

Италия

Свиването на продажбите на селскостопански машини, което вече беше очевидно през миналата година, продължава през първите пет месеца на 2024 г. при всички видове машини. Това сочат данните за регистрациите за периода януари-май, обработени и публикувани от Асоциацията на производителите на земеделска техника в Италия – „ФедерУнакома“ (FederUnacoma), на база данни на италианското Министерство на инфраструктурата и транспорта.

Спрямо същия период на 2023 г. продажбите на трактори са намалели с 19,2 на сто, като са продадени 6750 броя, докато продажбите на зърнокомбайни са намалели с 40 на сто при регистрирани 100 машини. Спад има и при тракторите с товарни платформи, които са намалели с 13,3 на сто (235 броя), както и при ремаркетата, които са успели да ограничат загубите до 2 на сто (3270 броя). Нещата не изглеждат по-добре и за телескопичните товарачи – категория машини, които отбелязаха значителен ръст на продажбите през предходните години, но през първата половина на 2024 г. бяха ощетени от неблагоприятната икономическа ситуация. До края на май регистрациите са спрели на 400 единици, отбелязвайки спад от 28,3 на сто в сравнение със същия период на 2023 г.

Забавянето на вътрешния пазар на селскостопански технологии идва след силния растеж, регистриран през двугодишния период 2021-2022 г., воден от обществени стимули за цифровизация на първичния сектор. Прогресивният спад в стимулите за технологиите 4.0 — все още налични, но с по-неблагоприятни условия за финансиране — и забавянето в прилагането на инструментите за стимулиране, предоставени от Плана за възстановяване и устойчивост (400 милиона евро за прецизно земеделие и нови двигатели), в съчетание със спада в приходите от селскостопански продукти, са повлияли значително на динамиката на сектора през последните 18 месеца.

Забавянето на националния агромеханичен сектор на Италия изглежда се дължи по-скоро на циклични фактори, отколкото на истински спад на вътрешното търсене. Вътрешното търсене, от друга страна, продължава да бъде силно, въпреки че до голяма степен се задоволява чрез пазара на употребявани машини. От общо 70 000 трактора, регистрирани през 2023 г., цели 53 000 са втора употреба, а само останалите 17 000 са чисто нови. Това е явление, което продължава от няколко години, отбелязва асоциацията на производителите, допълвайки, че то е повод за безпокойство, тъй като става дума за по-стари машини със средна възраст над 22 години, които не могат да отговорят на най-модерните стандарти за производителност, безопасност и устойчивост. За стратегически сектор като селското стопанство наличието на такъв голям брой остарели машини е критичен проблем, който също рискува да подкопае скорошни инициативи, насочени към улесняване на въвеждането на иновативни практики, подчертава „ФедерУнакома“.

Великобритания

След няколко месеца, близки до средните за сезона, регистрациите на селскостопански трактори във Великобритания през юни бяха по-ниски от обикновено, по данни на британската Асоциация на земеделските инженери (AEA).

При 869 машини общият месечен брой е с 23 на сто по-нисък в сравнение с юни 2023 г. и е намалял с подобна сума в сравнение със средната стойност за пет години за същия месец.

Това означава, че общият брой на тракторите, регистрирани през първата половина на 2024 г., е достигнал 5882, с 13 на сто по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Това също е с 8 на сто под средната стойност, регистрирана между 2018 г. и 2022 г., и е най-ниската сума, достигната до този момент през годината от 2020 г. насам.

През 2023 г. са продадени по-малко трактори, но на по-висока стойност

Все пак „ФедерУнакома“ съобщава, че световният пазар на селскостопански трактори е затворил 2023 г. със спад по отношение на бройки, но с ръст по отношение на стойността. Общият брой на продадените трактори възлиза на приблизително 2,2 милиона машини, което е спад от 8 на сто спрямо предходната година. Приходите обаче нарастват до 57 милиарда долара, което представлява 2 на сто увеличение в сравнение с предходната година. Към това се прибавят 73 милиарда долара за други видове машини (+2 на сто) и 34 милиарда долара за секторни компоненти (+5 на сто). Общо приходите от селскостопанска техника възлизат на 164 милиарда долара, което е с 3 на сто повече в сравнение с 2022 г. Това увеличение се дължи главно на по-високите ценови листи, движени главно от инфлацията и увеличените разходи за суровини.

Освен общата цифра, отделните пазари показват различни резултати, главно поради представянето на реколтите и земеделските приходи. В края на годината Индия е потвърдила общо 915 000 продадени трактора, в съответствие с рекордните обеми, достигнати през 2022 г., докато Китай е отчел около 380 000 единици, което показва значителен спад в сравнение с предходната година (-28 на сто). Този спад подчертава цикличния характер на местния пазар, който също е значително повлиян от политиките за обществена подкрепа. САЩ регистрират общо 250 000 трактора, което е 8 на сто спад в сравнение с предходната година. Това намаление се дължи на свиването на селскостопанските доходи, отчасти поради намаления износ на стоки за китайския пазар и засилената конкуренция от други страни производителки на международните пазари.

В Европа са регистрирани общо 158 000 трактора, което е 5 на сто надолу в сравнение с предходната година. Това намаление е следствие от недостатъчната рентабилност на селското стопанство, отчасти поради неблагоприятните метеорологични условия, които се отразиха негативно на определени култури. В рамките на континенталния пазар се записват различни резултати – Франция показва обратна тенденция с 2 на сто увеличение, възлизащо на 36 400 регистрирани трактора, а Германия остава стабилна с 28 900 единици, в съответствие с предходната година. За разлика от тях италианският пазар отбеляза спад от 13 на сто с 17 600 машини, а испанският отчете още по-рязък спад от 18 на сто с общо 7 700 единици.

Отвъд четирите основни пазара – Индия, Китай, САЩ и Европа, отделните страни показват различни тенденции: Турция расте с 16 на сто, достигайки близо 78 000 трактора, Канада отбелязва 28 000 единици (-10 на сто), а Русия записва 36 000 продадени единици, цифра в съответствие с регистрациите от предходната година. Продажбите в Япония остават почти непроменени – 34 000 единици. През последните години тенденцията в Япония показва постепенно свиване на пазара поради намаляващия брой земеделски предприятия, компенсирано от увеличаване на мощността и технологичните характеристики на машините.

Прогнозите за близкото бъдеще, отбелязани от „ФедерУнакома“, са за потенциално високо световно търсене, като пазарът е все по-изложен на климатични и геополитически променливи. Спадовете в производството на зърнени култури в Украйна и Русия обикновено се компенсират от увеличения в Бразилия, Австралия или Индия. Това може да доведе до нова „география“ и за пазара на машини и технологии.