Сподели
изменението в климата

Предстоящите пет години се очаква да бъдат най-топлият регистриран период, съобщи британската метеорологична служба (Met Office), предупреждавайки за голям риск Земята да излезе извън границата от повишаване на температурата с температура 1.5C преди 2024 г., поставена от Парижкото споразумение за климата.

В редовната „десетилетна прогноза“, разглеждаща прогнозираните климатични тенденции в краткосрочен план, се казва, че всяка година между 2020-2024 г. ще е с 1,06-1,62C по-гореща от историческите средни стойности.

Met Office прогнозира, че „вероятно“ най-горещата регистрирана година, 2016 г., ще отстъпи първенството в тази времева рамка.

„Най-новата петгодишна прогноза предполага продължаващо затопляне, в съответствие с устойчивите високи нива на парникови газове“, казва Дъг Смит, сътрудник от Met Office.

„Несигурността съществува в рамките на прогнозата, но повечето региони се очаква да бъдат по-топли и прогнозите на модела предполагат засилено затопляне над сушата, особено в северните части на Европа, Азия и Северна Америка.“

Прогнозата гласи, че с изключение на голямо вулканично изригване, което би могло да блокира затоплянето от слънцето, средните петгодишни температури се очаква да бъдат между 1,15-1,46C над нивото на прединдустриалната ера..

Това се сравнява със средно затопляне през 2015-2019 с 1,09C. Всички години в този период бяха сред най-горещите, регистрирани дотогава.

Само през миналата година бяха регистрирани рекордни стойности в няколко страни, включително в цяла Северна Европа, по време на безпрецедентна вълна, за която учените твърдят, че е причинена най-вероятна от климатичните промени.

Парижката сделка от 2015 г. задължава нациите да ограничат повишаването на температурата до „доста под“ 2C чрез рязко намаляване на емисиите на парникови газове.

По-амбициозната граница от 1.5C ще изисква емисиите да падат 7,6% годишно до 2030 г., сочат от ООН.

Коментари