Начало Свидетелството за съдимост да отпадне, предлага кабинетът Свидетелството за съдимост

Свидетелството за съдимост