врабчета

Световният ден на врабчето – 20 март е повод да си напомним, че врабчетата около нас намаляват. Това сочат и данните, които Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) събира през последните години за разпространението на т.нар. обикновени видове птици. Дали ще продължи тази тенденция и имали вероятност врабчетата да изчезнат напълно от живота ни, зависи от нас.

Врабчетата са любими градски птици, както на много хора по света, така и у нас. Те съпътстват живота на човека от 100 века. В България се срещат пет вида врабчета. Най-познати, обаче, са домашното, полското и испанското врабчета. Именно тези три вида живеят близо до хората.

Световният ден на врабчето е повод да насочим вниманието на хората, които вземат решения и на научната общност у нас за нуждата от опазване на врабчетата и средата, в която те живеят заедно с нас. Това е и възможност да обърнем по-голямо внимание на биоразнообразието, което се среща в градска среда.

През последните две години БДЗП организира и провежда кампанията „Ние броим врабчетата“, с която иска да привлече вниманието на повече хора в цялата страна към тези малки и социални птиците, прелитащи край нас. Кампанията има за цел да разкрие закономерностите в разпространението на домашното, полското и испанското врабчета, както и да установи предпочитаните от тях места за хранене и размножаване.

В преброяването на врабчетата участват доброволци от различни краища на страната. Данните, които се събират, благодарение на всички тях, очертават определени тенденции в популацията на врабчетата и анализът им служи за набелязване на мерки, с които може да се помогне на врабчетата да оцелеят.

През 2018 г., във второто издания на кампанията „Ние броим врабчетата“, бяха преброени 4071 врабчета или с 2635 по-малко в сравнение с 2017 г., когато в сайта vrabcheta.bg бяха регистрирани 6706 врабчета.

Анализът на данните показва запазване на тенденцията да бъдат наблюдавани повече домашни врабчета в страната, следвани от полското и испанското врабчета.

Миналата година броенето на врабчетата протече на по-малко локации, в сравнение с 2017 г. или в общо 331 локации в 90 населени места в страната.

Традиционно най-много данни постъпват от София, където преброяването е протекло на 126 места, но за съжаление в 40% от тях не са установени врабчета. Като цяло през 2018 г. в 21% от локациите, на които е проведено наблюдение, не са наблюдавани врабчета и това е с 5% повече, отколкото през 2017 г.

И тази година ще броим врабчета през май, за да може да обхванем и единственият мигриращ вид от трите вида врабчета, които се опитваме да оценим, а именно испанското врабче.