Начало Новини Рибната биомаса е изправена пред рязък спад до края на века при...

Рибната биомаса е изправена пред рязък спад до края на века при сценарий с високи емисии, предупреждава доклад на ФАО

34
Световното производство на риба и аквакултури е достигнало нов рекорд през 2022 г., според доклад на ФАО

Новите прогнози подчертават потенциалните климатични рискове за използваема рибна биомаса за почти всички региони на световния океан, включително страните с най-голямо производство и тези, които силно разчитат на водни храни, според доклад, публикуван днес от Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). 

Световните прогнози за използваема рибна биомаса показват спад с повече от 10 процента, особено при сценарий с високи емисии, до средата на века за много региони на света, се казва в доклада „Рискове от изменението на климата за морските екосистеми и рибарството: прогнози до 2100 г. от проекта за взаимно сравнение на модела на рибарството и морските екосистеми“.

До края на века, според сценария с високи емисии, който предвижда глобално затопляне от 3-4 градуса по Целзий, спадовете се влошават до 30 процента или повече в 48 държави и територии.

За разлика от това, при сценария с ниски емисии, който предвижда глобално затопляне от 1,5-2 градуса по Целзий, промените се стабилизират между липса на промяна и намаление от 10 процента или по-малко в 178 държави и територии до края на века.

Забележителните спадове включват тези за нациите с най-голямо производство на риба, които се влошават към края на века при сценария с високи емисии, например 37,3 процента за Перу и 30,9 процента за изключителните икономически зони на Китай, но се стабилизират при сценария с ниски емисии.

Докладът е изготвен от Проекта за взаимно сравнение на моделите на екосистемите (FishMIP), международна мрежа от изследователи, работещи с ФАО, за да разберат дългосрочните въздействия на изменението на климата върху морските екосистеми и рибарството чрез набор от най-съвременни изчислени модели. Той беше пуснат по време на тридесет и шестата сесия на Комитета по рибарство (COFI36), която се провежда между 8 и 12 юли 2024 г. в централата на ФАО в Рим. 

Докладът идва след последното издание на „Състоянието на световния риболов и аквакултури“ (The State of World Fisheries and Aquaculture), което показа, че световното производство на риба и аквакултури е достигнало нов връх от 223,2 милиона тона през 2022 г.

Намаляване на опасностите за морските екосистеми

„Разбирането на потенциалните въздействия на изменението на климата върху морските екосистеми и техните риболовни дейности, както и свързаните с тях несигурности, е от решаващо значение за разработването на програми за адаптиране в подходящи мащаби“, каза Мануел Баранж, помощник-генерален директор на ФАО и директор на отдел „Рибарство и аквакултури“.

Сравнението на загубите, предвидени и при двата сценария до края на века, разкрива, че намаляването на емисиите има значителни ползи за почти всички страни и територии.

Това включва малките островни развиващи се държави, където хората разчитат в голяма степен на риболова за храна и доходи и където екологичните и социално-икономическите рискове, породени от изменението на климата, са най-високи. Например сред тихоокеанските островни държави 68–90 процента от екстремните загуби в края на века, прогнозирани при високи емисии, са предотвратени от сценария с ниски емисии за Федералните щати на Микронезия, Науру, Палау, Соломоновите острови и Тувалу.

Постигане на синя трансформация

Докладът също така изтъква, че за да се подпомогнат страните в постигането на визията на ФАО за Синя трансформация за по-издръжливи, справедливи и устойчиви водни хранителни системи, бъдещите изследвания на FishMIP ще трябва да обхванат други океански и крайбрежни употреби в допълнение към риболова.

Това би дало по-цялостен поглед върху управлението на морските природни ресурси в лицето на изменението на климата и ще информира за компромисите между секторите, включително адаптивно управление на рибарството и по-широки политики за селскостопански храни, съобразени с приоритетите на Стратегията на ФАО относно изменението на климата и нейния план за действие. Също така ще се обърне внимание на връзките с използването на сладководни и сухоземни ресурси, например зависимостта на аквакултурите както от морските, така и от сухоземните системи, за да подпомогне подкрепата на политическите насоки във връзката между изменението на климата, биоразнообразието, сигурността на водата и храните и здравето.

Международна мрежа от изследователи

Проектът за взаимно сравнение на моделите на екосистемите е официално стартиран през 2013 г. Той предоставя знания на индустрията и правителствата в подкрепа на ефективното планиране за адаптивни и устойчиви сектори на морски дарове в условията на изменение на климата.

През 2024 г. е създаден FishMIP2.0, за да повиши надеждността на прогнозите за моделиране и да отговори на по-широк набор от въпроси, свързани с политиката, с продоволствената сигурност и с управлението на морските ресурси, като изменението на климата остава основната тема.