климатични изменения

Тропическите зони на Земята се разширяват по посока на полюсите. Това е свързано с процесите в океаните, причинени от антропогенните изменения, пише в изследване, публикувано в списание „Journal of Geophysical Research: Atmospheres”.

Резултатите от наблюденията и климатичното моделиране показват, че през последните 15-20 години покрайнините на тропиците и свързаните с тях субтропични зони се разпростират в по-широки граници. Учените са единодушни, че причината за това е глобалното изменение на климата, но конкретният динамичен механизъм за „смесване” на климатичните зони, определен като „тропическа експанзия”, доскоро не беше изяснен.

Разширяването на тропическите зони има сериозни икономически и социални последици. Този процес променя посоката на ветровете, предизвиквайки засушаване и горски пожари в региони като Калифорния или Австралия, които вече страдат от недостиг на вода. Без да определят точната причина за тропическата експанзия, климатолозите не биха могли да направят достоверна прогноза, се посочва в материала.

Отделянето на парникови газове със сигурност се отразява на разширяването на тропическите зони, както и разрушаването на озоновия слой и натрупването на аерозоли в атмосферата. Това обаче не е в състояние да обясни високата скорост на тропическата експанзия, както и причината в едни региони това разширяване да протича по-активно, отколкото в други. Това накарало част от учените да предположат, че тропическото разширяване може да бъде обяснено единствено с колебанията в климата на Земята.

В резултат на направените проучвания и създадения климатичен модел, учени от САЩ и Германия установили, че тропическата експанзия е предизвикана основно от затоплянето на световния океан, а не от преките изменения в атмосферата. Причината тропическите области и океанските течения да се приближават към полюсите се дължи на натрупването на излишна топлина в субтропичните океански зони.

Особено силно се забелязва разширяването през последните 15 г. на сухите субтропични пояси в Средиземномоирето, Австралия и Южна Калифорния. Тропическата експанзия протича по-активно в Южното полукълбо, отколкото в Северното, като причината за това е по-голямата площ на океана там.

Това доказва, че повишеното затопляне на субтропичния океан не зависи от естествените колебания на климата, а е резултат от глобалното затопляне, предизвикано от антропогенни причини.