Начало Водещи „Пю”: До 2050г. мюсюлманите в Европа ще са 14% от населението

„Пю”: До 2050г. мюсюлманите в Европа ще са 14% от населението

1026
мигранти

До 2050г. мюсюлманите ще съставляват 14% от населението на Европа, сочи проучване на американския независим социологически център „Пю“, в което пише още, че през 2016г. те са били 4,9 на сто.

Прогнозата е за всички държави членки, плюс Норвегия и Швейцария. От „Пю“ са подготвили три вероятни сценария по отношение на мигрантския поток от мюсюлмани.

Според първия /нулева имиграция/, при който се приема, че мигрантския поток към Европа напълно спира, мюсюлманското население в тези страни ще се увеличи от 4.9% през 2016 г. до 7.4% през 2050 г.

„Пю“ обяснява това с факта, че „мюсюлманите са по-млади /средно с 13 години/ отколкото останалите европейци.

Вторият сценарий /средна имиграция/ се базира на продължаване на легалната имиграция, регистрирана в Европа през последните години, но спиране на вълната от мигранти, търсещи убежище в Европа.

Според тази хипотеза, мюсюлманското малцинство ще достигне през 2050 11.2% от европейското население.

Третия сценарий се базира на силна имиграция и предвижда, че ако големият мигрантски поток от бежанци между 2014 и 2016 г. продължи със същия ритъм до 2050 г. делът на хората с мюсюлманска религия ще достигне 14% от европейското население.

Това означава съотношение близо три пъти повече от настоящото, но все пак „значително по-малко“ от християните и неизповядващите никаква религия взети заедно, отбелязва социологическият център.

Мюсюлманите във Франция, изчислени от „Пю“ на 5.7 млн. души през 2016 г. /8.8% от населението/ биха останали най-голямата мюсюлманска общност в Европа при първия сценарий /нулева имиграция/ с 8.6 млн. души, представляващи 12.7% от населението.

При втория сценарий те биха достигнали 112.6 млн. души, съответно – 17.4% от населението на страната, а при третата хипотеза за силна имиграция – 13.2 млн. или 18% от населението.

Единствено този последен вариант би позволил на населението на разглежданите 30 европейски страни – 520.8 млн. жители през 2016 г., да не намалее, изчислява „Пю“.

В този случай то ще достигне 538.6 млн. души спрямо 516.9 млн. при хипотезата за среден приток на имигранти и 481.7 – при варианта нулева имиграция.