мозък

Продължителността на живота на хората и животните зависи от броя на невроните в мозъка. До този извод стигнаха учени от американския университет „Вандербилт“.

Бразилският невролог Сюзън Херкулано-Хузел е проучила сведенията за продължителността на живота на над 700 вида топлокръвни животни с помощта на базата данни „AnAge“. След това тя е анализирала броя на коровите неврони при различните представители на фауната, като накрая е сравнила тези коефициенти.

При около 75% от случаите ученият е успял да прогнозира вярната продължителност на живот. Например птиците живеят десет пъти повече, отколкото бозайниците със същия показател на телесна маса, но с по-малък брой неврони в мозъка.

По-рано учените обръщаха внимание на теглото и метаболизма, но по-малко от 30% от прогнозите им се сбъдваха.

Сюзън Херкулано-Хузел заяви, че е изучила хората отделно, като е взела предвид продължителния период на детство и постменопауза. Изследването е показало, че хората живеят средно толкова, колкото животните, имащи същия брой на корови неврони.