Оксфордски речник

Оксфордският речник на английския език определи vax за най-популярната дума на 2021 г. Тя е съкратена версия на глагола, съществителното и прилагателното, свързани с ваксинацията. Съобщението беше направено на официалния уебсайт на речника. Традиционно думата на годината се обявява през ноември.

„Тази дума, сравнително рядко срещана в нашия корпус от текстове. През тази година, е използвана 72 пъти по-често до септември 2021 г., отколкото по същото време на миналата година. Тя е породила много производни форми, които днес можем да видим в голям брой неформални контексти“, се отбелязва в разпространеното изявление.

Примери за използването ѝ са изрази като vax sites („места за ваксинация“) или fully vaxxed („напълно ваксинирани“).

Припомняме, че през миналата година Оксфордският речник не успя да определи само една най-важна дума. Вместо товатой публикува редица понятия, които описват изминалото време по най-изчерпателен начин. В списъка с най-популярните думи на 2020 г. важно място заемат понятия, свързани с коронавирусната пандемия, като самия coronavirus (коронавирус), COVID-19, lockdown (принудителни карантинни мерки, наложени от властите за ограничаване на разпространението на COVID-19), social distancing (социална дистанция) и reopening (възобновяване).

А през 2019 г. в Оксфордския речник беше откроена фразата climate emergency (извънредна ситуация, свързана с климата). Тя се определя като „ситуация, в която са необходими спешни действия за предотвратяване на изменението на климата и за избягване на свързаните с него потенциално необратими щети за околната среда“.