Черен лешояд
Черен лешояд

Две нови изкуствени гнезда за изчезналия преди повече от две десетилетия в страната черен лешояд бяха изградени тази есен от екипа на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Така общият брой на гнездата в района е вече дванадесет. През следващите две години се очаква да бъдат изградени още гнезда в подходящи за вида местообитания в Източни Родопи. С тях експертите се надяват да привлекат черни лешояди от националния парк Дадя в съседна Гърция, които да се установят и в българската част на Източните Родопи и постепенно да се възстанови популацията на вида в тази част от неговия ареал.

В Гърция се намира единствената оцеляла популация на черен лешояд на Балканите, а концентрирането на птиците в един район повишава риска от изчезване. В България черният лешояд е бил широко разпространен в миналото, но днес се смята за изчезнал като гнездящ вид. Последните потвърдени данни за размножаването на вида са от 1993 г. Тогава на територията на Студен кладенец в Източните Родопи е регистрирана последната известна двойка от вида в страната.

Пет от от гнездата са изградени в Защитена Зона „Крумовица“, а останалите седем в ЗЗ „Бяла река“. „Към момента поставените гнезда не са заети, но както показва опитът с други видове хищни птици, е необходимо време, за да могат птиците да привикнат и припознаят гнездата“, коментира Добромир Добрев от БДЗП. Гнездата се поставят на определено разстояние едно от друго, за да наподобяват възможно най-много естествена колония на вида и по този начин да повишат атрактивността на мястото на поставянето им.

Местата за поставяне на гнезда се избират на базата на ГИС модел и различни научни публикации. Въз основа на тях се избират тези от тях, които са най-близки или единтични с екологичните изисквания на вида. Конструкциите са впечатляващи по размер. За основата им се използва платформа с диаметър 1,5 m., а дебелината може да достигне до 0,5 m. Изграждат се от естествени материали – клонки от дървета, зелен мъх, сухи клони, за да бъде гнездото възможно най-естествено и атрактивно.

Изграждането на гнездата е част от проекта „Опазване на белоглавия и черния лешояд в Родопите“, осъществяван от Rewilding Europe съвместно с фондация „По-диви Родопи“ и Българското дружество за защита на птиците.