Начало Интервю Новият европейски Баухаус: устойчивост, приобщаване, естетика

Новият европейски Баухаус: устойчивост, приобщаване, естетика

59
Европейски Баухаус
Снимка: БТА

„Ръководният ни принцип е, че дизайнът не е нито интелектуален, нито материален въпрос, а просто неразделна част от живота, необходима за всекиго в едно цивилизовано общество“.

Така Валтер Гропиус, един от основателите на германската експериментална школа Баухаус, описва течението, довело до сливане на естетика и функционалност, масово производство и уникален дизайн, което вече над 100 години дефинира представата за модернизъм с постулата, че „формата следва функцията“. За едва 14-те си години на съществуване (1919-1933 г.) школата се превръща в едно от най-влиятелните културни движения на 20-и век, научавайки хората да мислят по нов начин, като размива границите между отделните изкуства и намира особено ярко проявление в архитектурата и дизайна. Благодарение на Баухаус изкуство, занаяти, промишлен дизайн и архитектура се сливат, за да създават качествени, удобни и полезни продукти, като същевременно се ражда нова естетика, която и днес откроява много от предметите, които ползваме и сградите, в които живеем – изчистени линии, геометрични форми, семпла функционалност.

Сто и една години по-късно Урсула фон дер Лайен, председателката на Европейската комисия и германка по произход, обяви „Нов европейски Баухаус“ в речта си за Състоянието на Съюза през 2020 година.

„Искам NextGenerationEU да даде началото на европейска вълна на обновяване и да превърне нашия Съюз в лидер в кръговата икономика. Но това не е само екологичен или икономически проект: той трябва да бъде нов културен проект за Европа. (…) Ето защо ще създадем Нов европейски Баухаус – пространство за съвместно създаване, където архитекти, художници, студенти, инженери, дизайнери ще работят заедно, за да се случи това. Това е оформянето на света, в който искаме да живеем“, заяви тя на фона на европейски знамена.

Контекстът – светът в хватката на КОВИД-19, търсещ сред хаоса на пандемията надежда и път към едно бъдеще, за което вече бе ясно, че ще бъде много по-различно. ЕС потърси отговор в Зелената сделка – амбициозната стратегия за превръщане на постпандемичната европейска икономика в „зелен“, нисковъглероден, щадящ климата модел на развитие, който да осигури едновременно конкурентоспособност и социално приобщаване.

„Ако Европейската зелена сделка има душа, то това е Новият европейски Баухаус, който доведе до експлозия на креативността в нашия Съюз“, каза Фон дер Лайен, залагайки основите на инициативата – обвързване на творчество и технологии за създаване на среда за живот на хората по нов начин, който да отговаря на принципите на зеления преход. Преход, който изисква промяна не само на начина, по който се мисли за икономиката и производството, но и на средата, в която живеем – енергийната ефективност на сградите и намаляването на въглеродния отпечатък от строителството чрез използване на нови материали и производствени процеси например са задължителен компонент от него. Организацията на инфраструктурата в градовете – също. В рамките на инициативата се търси цялостен нов поглед към развитието на архитектурата и градската среда с надеждата ефектът да достигне обхватността и дълбочината на промяната, донесена от класическия Баухаус.

Новият европейски Баухаус, или НЕБ, както все по-често е наричан, поставя три водещи принципа:

  • устойчивост – търсене на хармония с околната среда, нулево замърсяване на природата и кръгова икономика;
  • приобщаване – осигуряване на достъп и включване на всички членове на обществото;
  • естетика – търсене не само на функционалност, но и на стил, като се почерпи вдъхновение от изкуството и културата.

За разлика от повечето други европейски програми НЕБ залага на подхода „отдолу-нагоре“ – инициативата е насочена към местни общности с конкретни нужди, отделни проекти с участието на граждани, искащи да преобразят средата, в която живеят, към творци с виждане за нов подход към развитието на градската среда, като същевременно привлича към участие експерти, представители на бизнеса и институциите, осигурявайки възможност за реализиране на идеите чрез европейско финансиране.

Към март 2024 г. по инициативата са привлечени близо 380 млн. евро, а от 2025 г. предстои и задействане на първия за Новия европейски Баухаус многогодишен инструмент за финансова подкрепа – Механизма за подкрепа на НЕБ. Той е замислен като централизиран и леснодостъпен финансиращ инструмент, чрез който Новият европейски Баухаус ще бъде включен в многогодишната програмна рамка на ЕС до 2027 година. Предвижда се механизмът да има два компонента – един за научни изследвания и иновации, който ще обхваща дейности, вариращи от научни изследвания до тестове и демонстрации, с индикативен бюджет от 120 млн. евро годишно до 2027 г., финансиран от „Хоризонт Европа“. Другият компонент – за „разгръщане на обхвата“, ще включва разгръщането и техническата помощ с подкрепа от различни европейски програми, национално и частно финансиране.

Привлякла първоначално интерес сред специализираните общности на архитекти, дизайнери и други творчески професии, за трите години, изминали от началото на инициативата през 2021 г., проектите по нея вече достигнаха до всички страни членки на ЕС, както и до държави като Исландия, Израел, Черна гора, Република Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна и Великобритания, създавайки динамична общност от почти 1400 членове.

За да се помогне на членовете на НЕБ общността да се събират, да се самоорганизират, да предлагат проекти и да търсят партньори за осъществяване на инициативи през миналата година бе поставено началото на Лабораторията на НЕБ (NEB Lab). Академията на НЕБ пък предлага качествени, добре популяризирани и достъпни обучения за повишаване на уменията за устойчиво строителство и ускоряване на справедливата и зелена трансформация на строителния сектор.

Източник: БТА/Елена Савова

Още новини от деня – четете тук