Начало Водещи На първо четене: Владеенето на български език – задължително условие за придобиване...

На първо четене: Владеенето на български език – задължително условие за придобиване на гражданство!

114
парламентарен контрол
Снимка: БТА

Изискването за владеене на български език да бъде задължително за придобиване на българско гражданство. Това е предвидено в измененията, приети на първо четене в Закона за българското гражданство.

„За“ гласуваха 154 народни представители от всички парламентарни групи. Депутатите от ДПС се въздържаха. Изискването няма да важи за лица, придобиващи българско гражданство при условията на пълно осиновяване.

За да не се превърне владеенето на български език в непреодолима пречка, Деница Симеонова от ПП-ДБ настоя да се работи за развитие на мрежата от неделни училища в чужбина.

В приетия на първо четене законопроект се забранява освобождаването от българско гражданство на лица, срещу които има образувано наказателно производство или са с непогасени финансови задължения, с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Предвижда се възможност за отмяна на натурализацията в случаите, на системно и умишлено уронване престижа на България и националните интереси чрез реч на омраза или при извършване на действия от омраза срещу българската държава, нейни граждани или общности в чужбина.

Консултативният съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина се затваря като втори допълнителен орган в процедурата по придобиване на българско гражданство.

В пленарната зала тази седмица предстои да бъдат разгледани на второ четене изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи. Ще се гласуват промени в Закона за ограничаване изменението на климата.

Проектопрограмата предвижда и първото четене на промени в Закона за гражданското въздухоплаване. Предвижда и второто четене на Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Албания. Тя бе подписана на 15 март 2023 г. в Тирана и на 30 март 2023 г. в София.

Очаква се депутатите да разгледат на второ гласуване изменения в Закона за насърчаване на инвестициите, както и ратификации на международни документи.

Първото гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето, също е залегнало в проектопрограмата.

В петък е предвиден редовният парламентарен контрол.

Още новини от деня – четете тук