Начало Новини На второ четене депутатите приеха промените в Закона за насърчаване на инвестициите  ...

На второ четене депутатите приеха промените в Закона за насърчаване на инвестициите  Една втора по-кратки срокове за административно обслужване на големи инвестиционните проекти с национално или регионално значение гласуваха депутатите

54
На второ четене депутатите приеха промените в Закона за насърчаване на инвестициите 
                                                Една втора по-кратки срокове за административно обслужване на големи инвестиционните проекти с национално или регионално значение гласуваха депутатите

Една втора по-кратки срокове за административно обслужване за инвестиционни проекти с национално или регионално значение гласуваха депутатите с приетите на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите.

Според приетите текстове при реализация на инвестиционни проекти с национално или регионално значение и инвестиционни предложения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност, по смисъла на Закона за опазване на околната среда и за индустриални паркове, централните и териториалните органи на административната власт извършват административно обслужване или съгласуват, или се произнасят по Закона за опазване на околната сред, както и разрешават, одобряват реализацията на същите инвестиционните проекти по реда на специален закон, в срокове, с една втора по-кратки от предвидените. 

Депутатите от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) възразиха срещу допустимостта на разглежданата точка и предложиха нейното отпадане. Предложението им беше отхвърлено с 96 гласа „за“, 95 – „против“ и девет – „въздържал се“. Последваха серия от процедури по начина на водене. От „Възраждане“ обвиниха ПП-ДБ, че половината им депутати ги няма и са на среща в Благоевград. 

Михал Камбарев от ПП-ДБ коментира, че гледането на тази точка е нелегитимно, защото комисията е заседавала при липсата на кворум. Хамид Хамид от ДПС отговори, че заседанието е легитимно има 12 подписа на народни представители.

Татяна Султанова от ПП-ДБ заяви, че през преходни и заключителни разпоредби се правят промени в Закона за опазване на околната среда. Даниела Божинова коментира, че се променят  срокове, свързани със съдебното производство, правят се значими изменения, свързани с оценката на въздействието върху околната среда. Това, което се предлага тук, е „деветоюнски преврат“ за екологичното законодателство на България и този преврат е устроен от парламентаристи с дълъг стаж, заяви тя. 

Станислав Анастасов от ДПС защити предлаганите изменения, като подчерта, че такива са приети и в съседни държави, които много по-успешно реализират средствата от еврофондовете и изграждат необходимата инфраструктура.