Учениците в музикалните училища се справят много по-добре с изпитите по математика или език в сравнение с връстниците си от други училища.

За това пишат учени, публикували резултатите от мащабни наблюдения на ученици от гимназията, в Journal of Educational Psychology.

„Уроците по музика и изкуство често се изнасят на заден план и се финансират на остатъчна основа, тъй като официалните лица смятат, че те пречат на децата да изучават математика, естествени науки и език. Ние показахме, че това не е така – колкото повече децата се занимават с музика, толкова по-добре учат“, казва Питер Гузуасис от Университета на Британска Колумбия (Канада).

През последните години учените активно се опитват да разберат дали много човешки способности, включително музикалният талант, склонността към математика и наука, писателските умения и други отличителни черти се наследяват от генетична гледна точка.

След редица изследвания много учени стигнаха до заключението, че няма такава генетична връзка.

Но скорошно сравняване на математическите способности на родителите и техните деца показа, че способностите по-скоро се наследяват, отколкото не, но много зависи от възпитанието и образованието.

В същото време много обикновени хора и изследователи често забелязват, че децата, които са способни по музика, едновременно се представят добре и в математиката, и обратно. Това принуждава учените да спорят още повече с какво е свързан успехът в образованието, доколко случайна е връзката между любовта към числата и изкуството и дали има други модели от този вид.

Гузуасис и неговите колеги решили да проверят дали тази връзка наистина съществува. За да направят това, те проследяват успеха на рекордна група от студенти в канадските училища, която включва повече от 100 000 ученици от гимназията, които наскоро са издържали изпити.

Анализирайки данните учените установили, че музиката влияе не само върху успеха по математика на учениците, но и върху техните успехи по физика, биология и хуманитарните дисциплини.

Освен това е забелязана закономерност, че колкото по-ярко се изявяват учениците в една или друга област на музиката, това е свързано със степента им на изява по математика, изучаване на езици и естествени науки.