Сподели
космоса

Руски астрофизици за първи път установиха източника на най-малките космически частици – неутрино. Оказва се, че високоенергийни неутрино се зараждат близо до черни дупки в центъра на далечни активни галактики. Резултатите от изследването са публикувани в „Astrophysical Journal“.

Неутриното е една от най-загадъчните елементарни частици, чиято маса все още не е установена. То прониква свободно през предметите, хората и даже през планетата.

Физиците се научиха успешно да откриват високоенергийни неутрино, идващи от космоса, при тяхното взаимодействия с цели от неутрино детектори, но досега беше неизвестно, къде се ражда космическото неутрино. Източници на космически неутрино се търсеха основвно в гама-лъчите, тъй като се смяташе, че тези частици се зараждат заедно с гама-излъчването.

Руски учени сравнили данните, получени от неутрино-телескопа IceCube в Антарктида, с радиоастрономически наблюдения на квазари – активни ядра на далечни галактики, и открили връзка между раждането на космически неутрино и излъчването на квазари.

Според научните теории, в центровете на такива галактики се намират свръхмощни черни дупки, които поглъщат веществата наоколо. Когато попаднат в черната дупка, част от потока частици бива изхвърлена обратно, ускорява се и се ражда неутриното, което после лети със скоростта на светлината през вселената.

Високоенергийно неутрино може да се появи само с помощта на протони, чиято скорост почти достига скоростта на светлината.

След анализ на произхода на свръхвисоки енергийни неутрино – повече от 200 трилиона електрон-волта, авторите установили, че посоките, от които свръхвисокоенергийните неутрино идват на Земята, според данни от мрежа от радиотелескопи по целия свят, сочаг ярки квазари.

Резултатите от допълнителни проучвания потвърдили, че космическите свръхвисоко енергийни неутрино се образуват в центъра на квазарите с мощни черни дупки, акреционни дискове и изхвърляне на силно сгорещен газ.

Коментари