Начало България Корекции в бюджета на София и създаване на Център за обществена подкрепа...

Корекции в бюджета на София и създаване на Център за обществена подкрепа са сред докладите, които Столичният общински съвет ще разгледа днес

39
Корекции в бюджета на София и създаване на Център за обществена подкрепа са сред докладите, които Столичният общински съвет ще разгледа днес

На днешното заседание на Столичния общински съвет (СОС) ще бъдат разгледани доклади за корекции в бюджета на София, създаване на Център за обществена подкрепа, както и финансиране на две общински лечебни заведения. Това предвижда дневният ред на предстоящото заседание, публикуван на сайта на Столичната община. Дневният ред включва 60 точки, седем допълнителни доклада, както и четири питания. 

Като първа точка общинските съветници ще разгледат доклад, внесен от кмета на София Васил Терзиев, за създаване на нова социална услуга в общността като държавно делегирана дейност – Център за обществена подкрепа „Хоризонти“. Основните дейности на центъра, посочени в доклада, са: „Информиране и консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга)“; „Общностна работа“; „Застъпничество и посредничество“; „Терапия и рехабилитация (само стандартите за терапия)“: „Обучение за придобиване на умения (като общодостъпна и като специализирана услуга)“.

 Столичният общински съвет ще разгледа и предложения за финансиране на две общински лечебни заведения – „Диагностично-консултативен център VI – София“ и „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци“, чрез целева субсидия. В двата доклада, внесени от зам.-кмета по финанси и здравеопазване Иван Василев и общинския съветник от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ („Спаси София“) Саад Алуани, се посочва, че средствата са необходими за купуване на нова медицинска апаратура за двете общински лечебни заведения. 

Друго предложение, което общинските съветници ще обсъдят, е за присъединяване към проект за вграждане на изкуствен интелект за подпомагане на вземането на решения за предотвратяване на горски пожари. За изпълнение на проектното предложение за Столичната община в доклада са предвидени тестово учение с демонстрационни дейности, водено от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община на територията на Природен парк „Витоша“, участие в пет международни срещи на партньорите, участие в месечни онлайн срещи за периодичен мониторинг и обмен на идеи.

Вчера кметът на София Васил Терзиев и представители от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ („Спаси София“) представиха проект за инвестиционно намерение за над 1 млрд. лева, свързан с модернизиране и обновяване на градския транспорт в София.

Един от докладите, които общинските съветници ще разгледат, е за отпускане на парични заеми от Столичната община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД за погасяване на натрупани през предишни години задължения. Ако този доклад бъде приет, Столичната община ще потърси финансиране за модернизирането на градския транспорт чрез оперативни програми на Европейския съюз.

Поддъpжането на градските чешми и създаване на работна група за подготвяне на Оперативен план за осигуряване на функционален публичен достъп до чешмите на столицата  също е сред докладите в дневния ред на заседанието. Според него немалка част от обществените чешми, разположени на територията на Столичната община, не разполагат с механизъм за пестене на вода, с чиято помощ вoдата да бъде спирана, когато не се използва. Според вносителите на доклада подобен механизъм би спестил средства на отделните райони, нужни за заплащането на неизползваната вoдa от чешмите през активния им сезон. 

Приемане на план за обновяване на Централната минерална баня в София предлагат общинските съветници Борис Бонев, Пламена Терзирадева и Цветелина Симеонова – Заркин. На територията на София има шест минерални бани с различен статут на защита. От тях работят само две, се посочва още в доклада. Към момента термалното наследство на София е недостъпно както за гражданите, така и за гостите на столицата, смятат общинските съветници, вносители на доклада.