деца
деца

6,9 милиона деца в ЕС не живеят в страната, от която произхождат, става ясно от изследване на ЕК, съобщи „Дойче веле“. Колко български деца не живеят в България? И колко са децата от трети страни, живеещи в България?

Около 7% от децата в Европейския съюз не живеят в държавата, от която произлизат. Това показва проучване на Центъра за знания в областта на миграцията и демографията към Европейската комисия. Първото място в тази класация се заема от Румъния: близо 600 000 деца от румънски произход живеят в друга страна от ЕС. На второ място е Полша с 240 000 деца. А трета е България: малко над 134 000 деца от български произход живеят в друга страна от Общността. Трите държави с най-многобройно население в ЕС – Франция, Германия и Италия, заемат съответно четвърто, пето и шесто място.

В ЕС живеят и много деца от трети страни. Техният брой е дори с близо 3 милиона по-висок, отколкото този на децата от ЕС, които не живеят в страната, от която произхождат. През последните години обаче се отчита по-сериозно покачване на вътрешноевропейската миграция. Въпреки бежанската криза, в периода 2014 – 2018 година вътрешноевропейската миграция (+35%) е нараснала два пъти повече в сравнение с тази от трети държави (+17%). През 2018 общият брой на децата в ЕС, които не са живеели в страната си по произход, е 6,9 милиона. През 2014 те са били 5,43 милиона. Децата от ЕС, живеещи в чужбина са 1,84 милиона. А тези от трети държави – 4,76 милиона.

Точното пресмятане на броя деца, живеещи „в чужбина“, е трудно. Едни от най-прецизните данни са за тези деца, които са кандидатствали за бежански статут. Държавите са длъжни да предоставят информация за тях на европейската статистическа служба Евростат.

Ефектът от бежанската криза е видим в резултатите. През 2016 година в страните от ЕС са постъпили около 400 000 молби за убежище от деца под 18-годишна възраст. А през 2018 – около 185 000. Очаква се през 2019 броят им да намалее още повече. 60% от кандидатите за убежище в ЕС в периода 2015 – 2017 година идват от Афганистан, Сирия и Ирак, а 15% – от Балканите и Източна Европа.

В Германия живеят най-много деца от трети страни – около 1,1 милиона през 2018 година. Най-малко деца от трети страни живеят в Словакия – 1782. В България живеят близо 10 300 деца, произхождащи от страни извън ЕС.