Сотир Цацаров
На снимката: Сотир Цацаров

Каква е процедурата оттук насетне?

Още днес след обяд ще депозирам оставка във ВСС. Оттук насетне процедурата би трябвало да е такава – оставка, подадена от мен, произнасяне на пленума на ВСС, решение на пленума, което би следвало да бъде предложение до президента за освобождаване и указ на президента за предсрочно освобождаване. Казано по друг начин – няма да изчакам края на мандата – 10 януари – защото мисля, че за доброто на двете институции – на първо място на прокуратурата, а след това и на комисията, е добре всеки от ръководителите да поеме своите правомощия.

Ваш заместник ли ще продължи мандата?

Не мисля, че мой заместник трябва да продължи мандата. В момента, в който е налице указ на президента, с който съм освободен, няма каквато и да е пречка г-н Гешев да встъпи. Указът, с който се извършва назначаване е указ за назначаване. Той не е от определена дата. Казано по друг начин – в деня, в който съм освободен, няма каквато е да е пречка той да встъпи на следващия ден. Мисля, че това ще направим.

Трябва ли да се гласува от ВСС?

Процедурата, още веднъж казвам, е такава от моя страна ще бъде подадена оставка, тя ще бъде депозирана от ВСС още днес следобед. Веднага след като я депозирам, на следващия ден има заседание на пленума на ВСС. Днес всъщност следобед би следвало да председателствам за последен път прокурорската колегия. Решението на ВСС има качествено предложение до президента: предсрочното освобождаване на главния прокурор. От тук насетне …… държавният глава със своя указ.

Смятате ли, че има общо между хората, които са отровили Скрипал и хората, които са отровили Емилиян Гербов?

Това, което беше публикувано вчера всъщност далеч не са всички резултати,които са известни на разследването. Това, което бе публикувано вчера е преценката на наблюдаващите прокурори, че точно този обем информация няма да увреди разследването. Обемът на информация, с която се разполага, е далеч по голяма. Обемът на информация е доста по-голям и по-още една причина – работи се изключително интензивно и с чуждестранните партньори. Не напразно експертиза е възложена на лаборатория на ФБР, не напразно са изпратени европейски заповеди за разследване. Но основанията, които ни дават да мислим, че има тясна връзка, не бих казал между двете престъпления, а по-скоро бих казал между лицата,  говоря в чисто професионален смисъл, е това, че има съвпадение между един от обвиняемите по делото Скрипал и неговото посещение тук в България. Едно от тези посещения съвпада като отрязък от време със случилото се с господин Гербев. От там насетне целият екип по разследване е започнал да разплита местата, които са посетени от този гражданин на Руската федерация, други граждани, които са го посещавали. Съвпаденията на тези граждани в други полети, с които той е посещавал България.  и така общо взето е оформена една група от да речем четирима или петима граждани на Руската федерация, по отношение на които са извършвани съответните действия.

Видяхте ли се като единия батка в репликата на председателя на ВКС за двамата батки, които си говорят нещо за избора на председател?

Той съвсем ясно каза, че двете батки са премиерът и главният прокурор. Ако това, че председател на върховен съд ще използва този език и ще нарече премиер и главен прокурор две батки и от това ще се почувства по-велик, по-силен, по-голям мъж в собствените очи и на тези, които го харесват. Щом това го прави щастлив, Коледа е, всички трябва да са щастливи.

Ще има независим прокурор, който да контролира главния прокурор. Вашето становище какво е?

Има две страни на въпроса – външнополитическа и юридическа.

Политическата е свързана с това, че в последния мониторигнов доклад бе казано съвсем ясно, а и преди неговото публикуване, правителството, и лично премиерът, с писмо до тогавашния председател на ЕК Юнкер, пое изрично три задължения – две от тях са за изменения в закона за съдебната власт, третото е за въвеждане на механизъм за отговорност, като бъде отправено питане до Венецианската комисия и поемане на изрично задължение, а то е предприето такова, че препоръките на комисията ще бъдат спазени в рамките на установения конституционен ред у нас. Оттам насетне правителство реагира политически, изпълнявайки този си ангажимент. Втората страна е юридическата. Дали това е най-добрият законопроект е трудно да се каже, но това е законопроект. Той влиза, обект е на дискусии и обсъждане. Нека не отхвърляме едно нещо преди още да се е родило. Това се искаше, това се направи.

Дали един законопроект противоречи на Конституцията или не го казва Конституционният съд. Не го казват един куп специалисти. Аз винаги съм се пазил да се присъединявам към кръга на празноговорещите пред камерите и микрофоните. Но нека кажа: Венецианската комисия казва, че тя предлага определени модели. Дали тези модели съответстват на българския конституционен ред, в крайна сметка е проблем, който трябва да реши самата страна и държавните органи.

В крайна сметка, въпросът дали противоречи или не на Конституцията, това е въпрос, който се решава и от съответните органи, които могат да сезират КС. Не можем, при тези политически аргументи и при този политически механизъм, който е довел до приемането на този законопроект и до внасянето му в НС, да го отречем изначално. Това искахме, това стана. Това ни препоръча Венецианската комисия, това направи правителството. Дали това е най-точният правен механизъм, решението е тук. И в крайна сметка, има органи, които могат да сезират Конституционния съд.

Не измествайте правният дебат от едната плоскост към другата. Дебат за правомощията на прокуратурата, за мястото й, за съдебния контрол също се води. Но не ги слагайте в устата на Венецианската комисия.

Правилен ли ще е този модел, ако бъде приет в този вид, в който е предложен?

Не мога да кажа дали ще бъде работещ. Казвам го съвсем честно и разсъждавайки чисто юридически. Разсъждавайки от гледна точка на механизма за сътрудничество и проверка, просто казано – изпълняват се препоръките на този механизъм и те се изпълняват стриктно.

Правилно ли беше да бъдат освободени от такъв надзор председателите на ВКС и ВАС?

Ще си кажа мнение. То може да бъде изтълкувано като такова, с оглед…да го наречем чисто персонални оценки. Но аз лично продължавам да твърдя, че първият законопроект – да, той не бе приет от Венецианската комисия, той бе разкритикуван… всеки има право на мнение. И аз имам право на мнение. Аз съм го казвал и ще го повторя. Според мен, въведеният от първия законопроект механизъм, който въвеждаше отговорност и за главния прокурор, и за двамата председатели на върховните съдилища: за главния прокурор е механизъм за контрол; за двамата председатели създаваше своеобразен имунитет и предпазна бариера срещу неоснователни действия на прокуратурата спрямо тях. Защото, за да ги пипнат с пръст, трябваше решение на поне 17 члена на ВСС.

Тук логиката е сбъркана и тя се сбърка политически. Това е моето мнение.

Има ли срок, в който президентът трябва да подпише указа за вашето освобождаване като главен прокурор?

Не.

Тоест, той може да не го подписва дълго?

Аз не вярвам, че ще се стигне до там. В крайна сметка става дума за оставка.

Не бяхте ли в конфликт на интереси, докато траеше тази процедура в КПКОНПИ, тъй като Вашето кариерно развитие зависи от депутатите, съответно Вие сте в тяхна зависимост, а те във Ваша. Това не е ли конфликт на интереси?

Законът чел ли сте го? С комплекта документи, който всеки кандидат подписва, той подписва декларация, по силата на която поема задължението в 30-дневен срок, ако го изберат, да отстрани несъвместимостта.

Следователно законът ми дава право в 30-дневен срок да отстраня несъвместимостта. Тоест, ако имах по-дълъг мандат, да бъда още 30 дни главен прокурор. Аз няма да бъда. След 2 часа си подавам оставката.

Премиерът иска членовете на ВСС да гласуват за определен кандидат за ВКС. Това не е ли престъпление?

Този въпрос трябва да го зададете и на г-н Лозан Панов по една проста причина – премиерът каза, че те са си говорили много пъти с г-н Панов. И след като са си говорили много пъти с г-н Панов… един разговор има двама души. Не може единият от тях да каже има търговия с влияние. Разбирате ме какво ви казвам. Питайте Панов и ако той ви отговори, ще ви отговоря и аз.

10 души от съдийската колегия поискаха открито оставката на Панов. Това ще се разгледа ли във ВСС?

Вижте, аз от днес, не съм…

Не Ви интересува!

Не, не. Абсурд е да кажа, че не ме интересува. И колкото някой да си мисли, интересът ми въобще не е личен. Интересът ми е за бъдещето на съда и съдебната система. Но не ме карайте да се произнасям за г-н Панов. Ще звучи много лично.

Доволен ли сте от мандата си?

Един мандат се оценява като мине малко време. Това не значи, че аз нямам самооценка за мандата. Но да тръгна да си правя оценка на себе си, не съм такъв човек.