Сподели
Планета, Земя, човечество
източник: Pixabay

Дали сме наясно колко лоша е настоящата ситуация по света, що се отнася до сушата и продоволствената сигурност?

Списък от плашещи статистически данни бе публикуван по повод Световния ден за борба с опустиняването и засушаването, отбелязван всяка година от Организацията на обединените нации на 17 юни. Целта му е да послужи като събуждане за всички нас. Ако сте готови, ето един поглед, стигащ до нас с помощта на „Сабах“.

Приблизително 20% от световното население – 1 на всеки 5 души – е пряко засегнат от опустиняването, породено от сушата и изменението на климата.

1/3 от световното население живее в сухи региони и 90% от тях са развиващи се и бедни страни.

Огромният брой от 821 милиона души по света гладуват, но 13,3 милиарда тона храна, което е около 1/3 от нея, отива на боклука. Тези отпадъци съответстват на 1,4 милиарда хектара и отново това е 1/3 от глобалните земеделски земи.

Всяка година 12 милиона хектара земеделска земя – площ, която е три пъти по-голяма от Нидерландия – са унищожени по целия свят.

През 2050 г. светът ще се нуждае от приблизително 600 милиона хектара допълнителни земеделски земи, или приблизително колкото две Индии, за да задоволи нуждата на хората от храна.

Загубата на почва и ерозията остават най-големите ни проблеми.

Изказвайки се по повода, Дениз Атач, председател на борда на Фондация TEMA (Турската фондация за борба с ерозията на почвата, залесяването и опазването на природните местообитания), каза, че сега или никога е моментът, ако искаме да спасим Земята си.

Подчертавайки, че почвата губи своята продуктивност с опустиняването, Атач заяви, че тази ситуация води до повишаване на нивото на бедност в селските райони и по този начин принуждава хората, чиито доходи зависят от почвата, да мигрират. Той цитира данни, според които 10 милиона души са мигрирали през последните 20 години поради опустиняването в световен мащаб. То засяга 4 милиарда хектара, които представляват 25% от земята на планетата. Това има пряко влияние върху живота на 1,5 милиарда души, разпръснати в 168 страни.

Подчертавайки, че опустиняването е пряко свързано с много въпроси като климатичната криза, ерозията, понижаването качествата на почвата, загубата на биоразнообразие и унищожаването на земеделските земи, Атач предупреди, че растежът на населението и безпрецедентното потребление оказват огромен натиск върху всички природни ресурси на Земята и, по-специално, на почвата.

Според експертът, едно от най-важните неща, за които напомня настоящата пандемия, е че се нуждаем от продоволствена сигурност, за да живеем здравословно, непрекъснатост в селскостопанското производство за осигуряване на достатъчно храна и плодородни земеделски земи, които да обработваме.

Коментари