четвъртък, 1 декември 2022, 6:10 часа
Начало Започват най-важните 7 дни за научната общност – Нобелова седмица Нобелова награда

Нобелова награда

Коментари
Алфред Нобел