ръкостискане

Ръкостискане с продължителност повече от три секунди може да предизвика безпокойство, показва проучване.

Проучването на катедрата за социални науки на Университета в Дънди установи, че подобно усещане може да се появи и при бизнес срещи и отношения. В проучването, 36 души бяха интервюирани от изследовател за техните кариерни перспективи, преди да бъдат запознати с втори изследовател.

Вторият изследовател или им е стиснал ръка или за по-малко от три секунди, което се смята за нормалната продължителност на ръкуването, или за повече от три секунди или изобщо не се е ръкувал с тях.

След това реакциите на участниците в проучването са анализирани.

След по-дългото ръкостискане, участниците са показали по-малко удоволствие от комуникацията, усмихвали са се по-малко и са съобщили за повишена тревожност.

След по-краткото ръкостискане те не се усмихвали толкова, но казали, че ръкостискането се усеща като по-естествено.

Не са били забелязани промени в усещанията на анкетираните след интервюто, което е преминало без ръкостискане.

Д-р Емезе Наги, преподавател по психология, който ръководи изследването, заяви: „Докато стискането на ръце за по-дълго време може да изглежда топъл жест, открихме, че то се отразява отрицателно върху поведението на реципиента, дори след приключване на ръкостискането. Политиците особено държат на продължителните ръкостискания, които често се използват като израз на топлина, но и като средство за демонстриране на авторитет. Въпреки това, нашите открития предполагат, че докато това може да изглежда впечатляващо за камерите, това поведение би могло да застраши качеството на техните работни и лични взаимоотношения от самото начало, което може да има отражение за милиони хора.“ Резултатите от изследването са публикувани в списание Perceptual And Motor Skills.