друидите
снимка: Pixabay

Друидите са невероятни свещеници от една отминала епоха.

Те процъфтяват през 400 г. пр. Н. Е. Друидите са тайнствени жреци и свещеници, които били много уважавани от келтските народи. По това време те живеели и се придвижвали из целия европейски континент.

Келтите принадлежали към индоевропейската нация и имигрирали в Европа от Северна Индия. Те са дошли тук в далечното минало, преди около две хиляди години. Тяхната група включва германци, славяни и други народи.

Келтите са живели предимно в Централна Европа, по-точно на територията на север от Алпите. Те са съществували благодарение на земеделието.

Келтски жреци – Друидите са били ценени в целия древен свят. За това свидетелства и фактът, че гръцките философи са говорили за тях като за най-мъдрите хора в света.

Celtic Cross on Llanddwyn Island - Anglesey

Какво се знае за друидите?

Имало няколко групи келтски жреци и свещеници (Овати, Бардове, Бреони, Фили), но най-високо ценени били друидите. Те се ползвали от закрила като най-привилегировани лица и дори върховният владетел сам се грижел за тях.

Техните знания били огромни и безценни – това била уникална комбинация от религия, философия, астрономия, зелена магия и познания за природата.

По звуците на ствола на дърво те определяли дали човек казва истината или не.

По дима от жилището на пациента те можели да определят какъв вид заболяване има той.

Те познавали всякакви лечебни билки и ги използвали за лечение.

Те практикували не само религия, но също така били царски съветници, главни съдии, лекари, лечители, учени и строители.

Благодарение на техните знания келтите успявали да предскажат бъдещи събития.

Веднъж, благодарение на техните прогнози, станало възможно да се спре неизбежен военен поход.

Свещениците, благодарение на своите знания, обикновено доживявали до дълбока старост и са живели много по-дълго от обикновените хора през тази епоха.

Познанията им за функциите на тялото, правилното хранене и оздравителните техники изиграли важна роля.

Специалните физически и умствени упражнения, които са изпълнявали, със сигурност са имали положителен ефект върху възрастта им. Всичко било много подобно на йога.

K1__4195-AF-1080-2

Кой е имал право да стане друид?

Друидите не споделяли знанията си.

Те обучавали само няколко избрани, за всички останали знанията били тайни.

Ето защо те никога не са записвали своите учения.

Всичко се предавало само устно.

Ако някой питал за нещо, отговорът винаги беше мистериозен.

Друидите избирали своите ученици, независимо от произхода или пола им.

Първият етап на обучение можел да продължи до 20 години.

Когато един ученик достигнел знанието на своя учител, той бивал изпратен в друго племе, където е приеман от нов учител.

Учението на друидите: живот в хармония с природата

Друидите учели, че най-голямото чудо в света е животът и че отговорността на хората е да защитават целия живот, включително растенията и дърветата.

Те не са признавали или изграждали монументални храмове.

Техните сгради са били построени от самата природа.

Според техните учения човешката душа е безсмъртна.

След смъртта тя преминава в друго тяло.

Но въпреки мирното си съществуване и добрите си намерения, те също имали заклети врагове – римляните.

Друидите винаги са били върховната каста на келтските народи и активно са се съпротивлявали на нашествието на римляните.

За още интересни статии, може да ни последвате на нашата Facebook страница

Именно римляните започнали жестокото преследване и впоследствие пълното унищожение на друидите. Те се страхували от тяхното влияние и се опасявали много, че цяла Западна Европа ще започне да слуша техните учения и да се поклони на техните знания.