Начало Технологии До 2024 година, повече от половината работни места ще се заемат от...

До 2024 година, повече от половината работни места ще се заемат от роботи

1156
роботи
В следващите четири години, делът на извършваната от работи дейност ще нарасне от 29% до 42%, а през 2024 г. тази цифра ще се увеличи до 62%. Това се посочва в проучване на Световния икономически форум.

В хода на изследванията, учените са интервюирали ръководителите на най-големите корпорации и са изчислили колко работни места ще бъдат автоматизирани в рамките на следващите шест години.

При това, изследователите отбелязват, че технологиите ще създадат 133 милиона нови работни места за разлика от 75 милиона, които ще се заемат от самите роботи. Голяма част от тях ще са за инженери и разработчици.

Най-често роботите ще бъдат използвани в сферата на продажбите и услугите за поддръжка, но за в бъдеще те ще заемат места, които преди това са били считани за „чисто човешки“: например, машините ще могат да изпълняват работа, свързана с вземането на решения в сферата на управлението и координацията на проекти.

Очакваният ръст на работните места значително ще промени тяхното качество, формат и трайност. Всъщност, компаниите планират да разширят използването на изпълнители, извършващи специализирана работа, привличане на работници с по-гъвкави мерки, използване на дистанционен персонал и промяна местоположението на своите организации.

От работниците ще се изискват нови умения, тъй като разделението на труда между хора и машини ще продължава да се развива. Анкетираните компании съобщават, че днес, 71% от общите текущи работни часове се изпълняват от хора, а 29% от машини. До 2022 година се очаква, че този среден показател ще се промени и ще възлиза на 58% за работните часове, изпълнявани от хората и 42% – от машините.