Начало Новини Две седмици преди изборите за Европейски парламент ...

Две седмици преди изборите за Европейски парламент Развитието на предизборната кампания през погледа на специалист по външна политика на „Нойе Цюрхер цайтунг“

44
Две седмици преди изборите за Европейски парламент
                                                Развитието на предизборната кампания през погледа на специалист по външна политика на „Нойе Цюрхер цайтунг“

Борбата за гласовете на избирателите е доста напрегната, в интервюта по медиите и предизборни срещи кандидатите излагат своите виждания по важни теми, вълнуващи населението в Австрия. БТА потърси мнението на независим експерт-наблюдател, журналиста от вестник „Нойе цюрхер цайтунг“ Иво Минсен, който сподели своите впечатления за развитието на предизборната надпревара:

Кои са най-важните въпроси, които се разглеждат по време на предизборната кампания в Австрия досега?

Впечатлението ми е, че кампанията за европейските избори е съсредоточена повече върху Австрия, отколкото върху ЕС. Често става дума за това как националните интереси да бъдат по-силно подчертани в Брюксел. Разбира се, засягат се и теми като миграцията и „зелената сделка“ (особено от Aвстрийската народна партия и Австрийската партия на свободата), отношението между националния суверенитет и общоевропейските компетенции (например партията „НЕОС – Нова Австрия и Либерален форум“), ролята на ЕС във войната в Украйна или въпроси, свързани със социалното разпределение и които са поставяни като основни теми от Австрийска социалдемократическа партия и Австрийска комунистическа партия. Забелязва се обаче, че много партии се опитват да мобилизират с въпроси, които всъщност имат само ограничена връзка с ЕС и които трябва да бъдат решени на регионално и национално равнище. 

Има ли нещо специфично за Австрия, което се следи с интерес?

Австрия е неутрална страна в съюз, който се опитва да се превърне в геополитически играч. Противоречията, произтичащи от този факт, са важен въпрос и справянето с тях е основен проблем за политиците тук. Въпреки това канцлерът Карл Нехамер обяви преди две години неутралитета за неподлежащо на обсъждане табу и Австрийската народна партия, както и Австрийската социалдемократическа партия се придържат към него. От друга страна Австрийската партия на свободата печели точки със страховете на хората, като внушава, че неутралитетът се подкопава, докато НЕОС са единствените, които изискват честна дискусия по въпроса.