Боклук

Учени от Русия са разработили екологично чист метод за унищожаване на твърди битови отпадъци, информира 24СМИ. Методологията се състои в изгаряне на боклука в състава на композитни горива (вода, нискокачествени въглища, течни горивни отпадъци). Резултатите от изследването са включени в Journal of Cleaner Production.

Авторите твърдят, че това е чист метод за оползотворяване на твърди битови отпадъци (ТБО). В дадения случай съдържанието на азотни и серни оксиди в димните газове е по-ниско. Експериментът е направен от представители на научната общност в условия, съответстващи на изгарянето на гориво в пещите на енергийните котли.

Учените смятат този метод за печеливш. Технологията може да бъде стартирана в електроцентралите, работещи с въглища. Това ще позволи да се създаде ефективен модел за преработка на отпадъците, както и да се намали потреблението на въглища за нуждите на производството на енергия. Използването на обещаващото гориво на практика ще допринесе за разрешаване на глобалните енергийни и екологични проблеми.

Повече от 50 милиона тона твърди битови отпадъци се генерират всяка година в Русия. Системата за тяхната преработка е неефективна.